Службе

Служба за здравствену заштиту одраслих са центром за превентивне здравствене услуге

Начелник Службе за здр. зашт. одраслих са Центром за превентивне здр. услуге спец. опште медицине Др Гордана Родић I здрвствена ...

Служба за техничке и друге пратеће послове

Одељење за техничко одржавање Ул.Краља Петра И 106, тел.423-650, п.моб.062/8851980 ...

Служба за правне и економско-финансијске послове

Начелник Службе за правне и економско-финан. послове и информатику дипломирани економиста Мирјана Драгићевић-Шалдић Ул.Ђуре Јакшића 110, тел.316-003 Одсек за планирање,статистику ...

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Начелник службе Др мед.стоматологије Георгија Вељин Светосавска 53, Тел. 436-243 Главна сестра службе мед.сестра Биљана Станаћев Краља Петра I 77 ...

Служба за кућно лечење и негу са полив. Патронажом

Начелник Службе за кућно лечење и негу са поливалентном патронажом спец. опште медицине Спасенија Бутулија-Милошев Ул Стерије Поповића бб, тел.442-821 ...

Служба хитне медицинске помоћи

Начелник Службе хитне медицинске помоћи спец.ургентне медицине Др Милош Бајић Ул.Краља Петра I 106, тел.423-649,435-944 Главна сестра Службе хитне медицинске ...

Служба за здравствену заштиту запослених

Начелник Службе за здр.зашт.запослених спец.медицине рада Др Десанка Зрнић Ул.Чнадска 43, Тел. 425-360 ...

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце

Служба за зрвствену заштиту деце и школске деце Начелник службе спец.педијатрије Др Славица Радочај ул.Краља Петра I 77 0230 422 ...

Служба за здравствену заштиту жена

Начелник Службе за здр. зашт. жена спец. гинекологије и акушерства Ивана Вуковић Ул.Ђуре Јакшића 110,тел.423-560, моб.062/8851757 Главна сестра Службе за ...