Службе

Служба за здравствену заштиту одраслих са центром за превентивне здравствене услуге

Помоћник директора за медицинска питања                                ...

Служба за техничке и друге пратеће послове

Шеф Одељење за техничко одржавање                                ...

Служба за правне и економско-финансијске послове

Начелник Службе                                      ...

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Начелник Службе                                      ...

Служба за кућно лечење и негу са поливалентном патронажом

Начелник Службе                                      ...

Служба хитне медицинске помоћи

Начелник Службе                                      ...

Служба за здравствену заштиту запослених

Служба за здравствену заштиту запослених ул.Генерала Драпшина бр. 68, Кикинда Тел.0230 425360, 425361 ...

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце

Начелник Службе                                      ...

Служба за здравствену заштиту жена

Начелник Службе                                      ...