Октобар 2019

Дневни извештај 01102019

Дневни извештај 02102019

Дневни извештај 03102019

Дневни извештај 04102019

Дневни извештај 07102019

Дневни извештај 08102019

Дневни извештај 09102019

Дневни извештај 10102019

Дневни извештај 11102019

Дневни извештај 14102019

Дневни извештај 15102019

Дневни извештај 16102019

Дневни извештај 17102019

Дневни извештај 18102019