Служба за кућно лечење и негу са полив. Патронажом

Начелник Службе за кућно лечење и негу са поливалентном патронажом
спец. опште медицине Спасенија Бутулија-Милошев
Ул Стерије Поповића бб, тел.442-821

Одељење за поливалентну патронажу
Главна сестра Одељења за поливалентну патронажу
струковна медицинска сестра Оливера Вучковић-Попов
Ул.Краља Петра I 106, Тел. 442-821