Служба за кућно лечење и негу са поливалентном патронажом

  • Начелник Службе                                                                                                                Др Спасенија Бутулија-Милошев, специјалиста опште медицине                     тел. 0230 442823
  • Главна сестра Одељења за кућно лечење                                                            Драгана Перишић, медицинска сестра техничар
  • Главна сестра Одељења за поливалентну патронажу                                  Оливера Вучковић Попов, струковна медицинска сестра

1.Одељење  за кућно лечење и негу 
Ул Стерије Поповића бр.113а, тел.0230442-823

2.Одељење за поливалентну патронажу
Ул.Краља Петра I 106, Тел. 0230442-821