Новембар 2019

Дневни извештај 01112019

Дневни извештај 04112019

Дневни извештај 05112019

Дневни извештај 06112019

Дневни извештај 07112019

Дневни извештај 08112019

Дневни извештај 12112019

Дневни извештај 13112019

Дневни извештај 14112019

Дневни извештај 15112019

Дневни извештај 18112019

Дневни извештај 19112019

Дневни извештај 20112019

Дневни извештај 21112019

Дневни извештај 22112019

Дневни извештај 25112019

Дневни извештај 26112019

Дневни извештај 27112019

Дневни извештај 28112019

Дневни извештај 29112019