Служба хитне медицинске помоћи

Начелник Службе хитне медицинске помоћи
спец.ургентне медицине Др Милош Бајић
Ул.Краља Петра I 106, тел.423-649,435-944

Главна сестра Службе хитне медицинске помоћи
мед.сестра Душица Исаков
Ул.Краља Петра I 106, тел.423-649,435-944

Одељење за санитетски превоз
Шеф возног парка
Александар Нирнбергер
Ул.Краља Петра I 106, тел.423-649