Списак лекара које можете изабрати

Служба за општу медицину

Списак  доктора медицине  и спец. Опште медицине  које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара /,,Дом здравља Кикинда” ...

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Списак доктора стоматологије  које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара /,,Дом здравља Кикинда” Служба за стоматолошку здравствену ...

Одељење за здравствену заштиту школске деце и омладине

Служба за здравствену заштиту деце и омладине Одељење за здравствену заштиту школске деце и омладине Ред.бр. Презиме Име Послови Улица ...

Одељење за здравствену заштиту предшколске деце

Служба за здравствену заштиту деце и омладине Одељење за здравствену заштиту предшколске деце Ред. бр. Презиме Име Послови Улица и ...

Служба за здравствену заштиту жена

Списак доктора специјалиста гинекологије   и акушерства  које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара „Дом здравља Кикинда“ Служба ...

Oдељење за кућно лечење и негу

Списак лекара које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара /,,Дом здравља Кикинда” Oдељење за кућно лечење и ...