Децембар 2019

Дневни извештај 02122019

Дневни извештај 03122019

Дневни извештај 04122019

Дневни извештај 05122019

Дневни извештај 06122019

Дневни извештај 09122019

Дневни извештај 10122019

Дневни извештај 11122019

Дневни извештај 12122019

Дневни извештај 13122019

Дневни извештај 16122019

Дневни извештај 17122019

Дневни извештај 18122019

Дневни извештај 19122019

Дневни извештај 20122019

Дневни извештај 23122019

Дневни извештај 24122019

Дневни извештај 25122019

Дневни извештај 26122019

Дневни извештај 27122019

Дневни извештај 30122019

Дневни извештај 31122019