Служба за правне и економско-финансијске послове

Начелник Службе за правне и економско-финан. послове и информатику
дипломирани економиста Мирјана Драгићевић-Шалдић
Ул.Ђуре Јакшића 110, тел.316-003

Одсек за планирање,статистику и праћење квалитета
Шеф- Одсек за планирање,статистику и праћење квалитета
економиста Драгана Ђорђевски
Ул.Ђуре Јакшића 110, тел.316-006

Одсек за правне,кадровске и опште послове
Шеф- Одсек за правне,кадровске и опште послове
дипломирани правник Наташа Симић
Ул.Ђуре Јакшића 110, тел.316-002