Служба за правне и економско-финансијске послове

 

  • Начелник Службе                                                                                                        Драгана Ђорђевски, дипл. менаџер

Служба за правне и економско -финсијске послове

Ул. Ђуре Јакшића бр.110, Кикинда

(Управна зграда Дома здравља)

тел. 0230 316 001 , факс 0230 422063

1.Одељење за економско-финансијске послове

Начелник: 0230 316003

Књиговодствени послови: 0230 316004

Обрачун плата: 0230 316 005

Јавне набавке: 0230316005

2.Одсек за опште и правне послове

Шеф одсека: 0230 316003

Кадровска:0230 316002