Служба за техничке и друге пратеће послове

Шеф Одељење за техничко одржавање                                                                          Борис Микић                                                                                                           Ул.Краља Петра I 106, тел.423-650, п.моб.062/8851980