Служба за техничке и друге пратеће послове

Одељење за техничко одржавање
Ул.Краља Петра И 106, тел.423-650, п.моб.062/8851980