Контакт

Е-маил Дома Здравља: dzkikinda@dzki.rs
телефон: 0230/316-001
фаx: 0230/422-063 ПИБ: 105228166
Матични број: 08879583

Директор Дома здравља Кикинда
Др Биљана Марковић
број телефона 0230/316-001

Помоћник директора за медицинска питања
и начелник Службе за здравствену заштиту одраслих
Др Гордана Родић
број телефона 0230/442-822

Главна сестра Дома здравља Кикинда
медицинска сестра Мира Пећанац
број телефона 0230/423-650

Правна служба
дипл.правник Наташа Јоветић
број телефона 0230/316-003

Обрачунска служба
број телефона 0230/316-004; 0230/316-005