Служба за здравствену заштиту одраслих са центром за превентивне здравствене услуге

Начелник Службе за здр. зашт. одраслих са Центром за превентивне здр. услуге

спец. опште медицине Др Гордана Родић

I здрвствена станица ул. Краља Петра I 106  0230442-822

Главна сестра Службе за здр. зашт. одраслих са Центром за прев. здр. услуге

мед.сестра Мира Пећанац  0230/451-404

ул. Светосавска 53, Кикинда тел. 0230/436-235

 

Шеф Здравствене амбуланте II

Др Светлана Блажић

ул.Светосавска 53 0230 436-241

 

Шеф Здравствене амбуланте III

спец. опште медицине др Нада Арсенов

ул. Стерије Поповића 113, Кикинда тел. 0230/422-162

 

Шеф Центра за превентивне здр. услуге

Др Милош Ђурин

ул.Светосавска 53 0230 423-912

 

Шеф Здравствена амбуланта Мокрин

стоматолог др Зорица Даничић

ул. Светог Саве 75, Кикинда тел. 0230/61-112

 

Шеф Здравствена амбуланта Башаид

др Соња Грујић

ул. Војвођанска 57, Башаид тел. 0230/68-013

 

Шеф Здравствена амбуланта Наково

спец. опште медицине др Љиљана Мате

ул. Славка Родића 58, Наково тел. 0230/454-308

 

Шеф Здравствена амбуланта Руско Село

др Љубица Босанчић

ул. Братства Јединства 160, Кикинда тел. 0230/458-607