Служба за здравствену заштиту деце и школске деце

  • Начелник Службе                                                                                                                  Др Драгана Грујић, специјалиста педијатрије                                                      тел. 0230/422516
  • Главна сестра Службе                                                                                                    Зорица Јанић, медицинска сестра/техничар                                                        тел. 0230/422516
  1. Одељење за здравствену заштиту предшколске деце
    ул.Краља Петра I 77 0230 422 -516

Ординација (Колибри) , ул.Раде Трнића бр. 17, Кикинда , тел. 0230 316217

2.Одељење за здравствену заштиту  школске деце и омладине
ул.Краља Петра I 79 0230 422 -510