Служба за здравствену заштиту деце и школске деце

Служба за зрвствену заштиту деце и школске деце
Начелник службе спец.педијатрије Др Славица Радочај
ул.Краља Петра I 77 0230 422 -510

Главна сестра службе мед.сестра Зорица Јањић
ул.Краља Петра I 77 0230 422 -510