Служба за здравствену заштиту запослених

Начелник Службе за здр.зашт.запослених
спец.медицине рада Др Десанка Зрнић

Ул.Чнадска 43, Тел. 425-360