Радно време

Служба за здравствену заштиту одраслих
I здрвствена станица од 06.30 ч до 19.30 ч
II здрвствена станица од 06.30 ч до 19.30 ч
III здрвствена станица од 06.30 ч до 19.30 ч

Служба за здрвствену заштиту деце и омладине
од 06.30 ч до 19.30 ч радним данима
од 07.00 ч до 19.00 ч суботом
од 09.00 ч до 17.00 ч недељом и празницима

Медицина рада
од 06.30 ч до 14.30 ч радним данима

Кућно лечење
од 07.00 ч до 19.00 ч сваког дана у недељи и празницима

Служба поливалентне патронаже
од 07.00 ч до 14.30 ч радним данима
од 07.00 ч до 13.00 ч суботом
од 08.00 ч до 12.00 ч недељом и празницима

Диспанзер за жене
од 06.30 ч до 19.30 ч радним данима

Стоматолошка служба
од 6.30 ч до 19.30 ч радним данима
викендом и празницима дежурна служба

Хитна служба
од 00 ч до 24 ч сваког дана у недељи и празницима

Правна служба и кадровска служба
од 07.00 ч до 15.00 ч радним данима

Директор Дома здравља Кикинда
oд 07.00 ч до 15.00 ч радним данима

Главна сестра Дома Здравља Кикинда
од 07.00 до 15.00 ч радним данима