Правна акта

Статут

Статут Дома здравља Кикинда ...
Read More

Правилник о условима и поступку остваривања здравствене заштите и кућном реду

Правилник о условима и поступку остваривања здравствене заштите и кућном реу у Дому здравља Кикинда ...
Read More

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник о организацији буџетског рачуноводства ...
Read More

Пословни кодекс

Пословни кодекс ...
Read More

Архивска грађа Дома здравља Кикинда

Правилник о канцеларијском и архивском пословању Дома здравља Кикинда Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања ...
Read More