Правна акта

Informator o radu “Dom zdravlja Kikinda”

Informator o radu "Dom zdravlja Kikinda" ...

Strateški plan Doma zdravlja Kikinda

Strateški plan 2018-2022 ...

Статут

Статут Дома здравља Кикинда ...

Правилник о условима и поступку остваривања здравствене заштите и кућном реду

Правилник о условима и поступку остваривања здравствене заштите и кућном реу у Дому здравља Кикинда ...

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник о организацији буџетског рачуноводства ...

Пословни кодекс

Пословни кодекс ...

Архивска грађа Дома здравља Кикинда

Правилник о канцеларијском и архивском пословању Дома здравља Кикинда Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања ...