Октобар 2023

Дневни финансијски извештај 02102023

Дневни финансијски извештај 03102023

Дневни финансијски извештај 04102023

Дневни финансијски извештај 05102023

Дневни финансијски извештај 06102023

Дневни финансијски извештај 07102023

Дневни финансијски извештај 09102023

Дневни финансијски извештај 10102023

Дневни финансијски извештај 11102023

Дневни финансијски извештај 12102023

Дневни финансијски извештај 13102023

Дневни финансијски извештај 14102023

Дневни финансијски извештај 16102023

Дневни финансијски извештај 17102023

Дневни финансијски извештај 18102023

Дневни финансијски извештај 19102023

Дневни финансијски извештај 20102023

Дневни финансијски извештај 21102023

Дневни финансијски извештај 23102023

Дневни финансијски извештај 24102023

Дневни финансијски извештај 25102023

Дневни финансијски извештај 26102023

Дневни финансијски извештај 27102023

Дневни финансијски извештај 28102023

Дневни финансијски извештај 30102023

Дневни финансијски извештај 31102023