Maрт 2023

Дневни финансијски извештај 01032023

Дневни финансијски извештај 02032023

Дневни финансијски извештај 03032023

Дневни финансијски извештај 06032023

Дневни финансијски извештај 07032023

Дневни финансијски извештај 08032023

Дневни финансијски извештај 09032023

Дневни финансијски извештај 10032023

Дневни финансијски извештај 13032023

Дневни финансијски извештај 14032023

Дневни финансијски извештај 15032023

Дневни финансијски извештај 16032023

Дневни финансијски извештај 17032023

Дневни финансијски извештај 21032023

Дневни финансијски извештај 22032023

Дневни финансијски извештај 23032023

Дневни финансијски извештај 24032023

Дневни финансијски извештај 27032023

Дневни финансијски извештај 28032023

Дневни финансијски извештај 29032023

Дневни финансијски извештај 30032023

Дневни финансијски извештај 31032023