Септембар 2019

Дневни извештај 02092019

Дневни извештај 03092019

Дневни извештај 04092019

Дневни извештај 05092019

Дневни извештај 06092019

Дневни извештај 09092019

Дневни извештај 10092019

Дневни извештај 11092019

Дневни извештај 12092019

Дневни извештај 13092019

Дневни извештај 16092019

Дневни извештај 17092019