Служба за здравствену заштиту жена

Начелник Службе за здр. зашт. жена
спец. гинекологије и акушерства Ивана Вуковић
Ул.Ђуре Јакшића 110,тел.423-560, моб.062/8851757

Главна сестра Службе за здр.зашт.жена
Мед.сестра Естер Јерковић
Ул.Ђуре Јакшића 110,тел.423-560, моб.062/8851759