Служба за здравствену заштиту одраслих са центром за превентивне здравствене услуге

Начелник Службе за здр. зашт. одраслих са Центром за превентивне здр. услуге

спец. опште медицине Др Гордана Родић

I здрвствена станица ул. Краља Петра I 106  0230442-822

Главна сестра Службе за здр. зашт. одраслих са Центром за прев. здр. услуге

мед.сестра Мира Пећанац  0230/451-404

ул. Светосавска 53, Кикинда тел. 0230/436-235

 

Шеф Здравствене амбуланте II

Др Светлана Блажић

ул.Светосавска 53 0230 436-241

 

Шеф Здравствене амбуланте III

спец. опште медицине др Нада Арсенов

ул. Стерије Поповића 113, Кикинда тел. 0230/422-162

 

Шеф Центра за превентивне здр. услуге

Др Милош Ђурин

ул.Светосавска 53 0230 423-912

 

Шеф Здравствена амбуланта Мокрин

стоматолог др Зорица Даничић

ул. Светог Саве 75, Кикинда тел. 0230/61-112

 

Шеф Здравствена амбуланта Башаид

др Соња Грујић

ул. Војвођанска 57, Башаид тел. 0230/68-013

 

Шеф Здравствена амбуланта Наково

спец. опште медицине др Љиљана Мате

ул. Славка Родића 58, Наково тел. 0230/454-308

 

Шеф Здравствена амбуланта Руско Село

др Љубица Босанчић

ул. Братства Јединства 160, Кикинда тел. 0230/458-607

 

Служба за правне и економско-финансијске послове

Начелник Службе за правне и економско-финан. послове и информатику
дипломирани економиста Мирјана Драгићевић-Шалдић
Ул.Ђуре Јакшића 110, тел.316-003

Одсек за планирање,статистику и праћење квалитета
Шеф- Одсек за планирање,статистику и праћење квалитета
економиста Драгана Ђорђевски
Ул.Ђуре Јакшића 110, тел.316-006

Одсек за правне,кадровске и опште послове
Шеф- Одсек за правне,кадровске и опште послове
дипломирани правник Наташа Симић
Ул.Ђуре Јакшића 110, тел.316-002

Служба за кућно лечење и негу са полив. Патронажом

Начелник Службе за кућно лечење и негу са поливалентном патронажом
спец. опште медицине Спасенија Бутулија-Милошев
Ул Стерије Поповића бб, тел.442-821

Одељење за поливалентну патронажу
Главна сестра Одељења за поливалентну патронажу
струковна медицинска сестра Оливера Вучковић-Попов
Ул.Краља Петра I 106, Тел. 442-821

Служба хитне медицинске помоћи

Начелник Службе хитне медицинске помоћи
спец.ургентне медицине Др Милош Бајић
Ул.Краља Петра I 106, тел.423-649,435-944

Главна сестра Службе хитне медицинске помоћи
мед.сестра Душица Исаков
Ул.Краља Петра I 106, тел.423-649,435-944

Одељење за санитетски превоз
Шеф возног парка
Александар Нирнбергер
Ул.Краља Петра I 106, тел.423-649

Служба за здравствену заштиту жена

Начелник Службе за здр. зашт. жена
спец. гинекологије и акушерства Ивана Вуковић
Ул.Ђуре Јакшића 110,тел.423-560, моб.062/8851757

Главна сестра Службе за здр.зашт.жена
Мед.сестра Естер Јерковић
Ул.Ђуре Јакшића 110,тел.423-560, моб.062/8851759