Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Списак доктора стоматологије  које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара /,,Дом здравља Кикинда”

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002, Oдсек за правне,кадр.и опште послове, ,,Дом здравља Кикинда ”, Кикинда  15.10.2018.год.

Директор ,,Дома здравља Кикинда“Кикинда
др Биљана Марковић