Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Списак доктора стоматологије  које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара /,,Дом здравља Кикинда”

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Ред. бр. ИД број Презиме Име Послови Место рада

Улица и број

 

1. 03001032 Јаконић Зорица Доктор стоматологије -Одељења за дечију и прев. стоматологију Одељење за дечију и прев. стоматологију,

Краља Петра I 79

 2. 03003167 Зељковић Ивана Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев. стоматологију Одељење за дечију и прев.стоматологију,

Краља Петра I 79

3. 31071699 Петрић Дарио Доктор стоматологије -Одељења за општу стоматологију  I Здрав. амбуланта,

Краља Петра I 106

4. 03001083 Вељин Георгија Доктор стоматологије-Одељења за општу стоматологију I I Здравст. амбуланта,

Светосавска 53

5. 03001040

 

Калаба Јелица Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев. стоматологију Амбуланта Иђош

Карађорђева 1-

Амбуланта Сајан,

Велика 94

6. 31073950

 

Васић Маја Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев. стоматологију Aмб.Мокрин,

Светог Саве 75

7. 03001296 Телечки Јелка Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев. стоматологију Амб. Р. Село, Братства Јединства 160-

амб. Н. Козарци,

Краља Петра I 117

8. 31013717 Радловић Милош Доктор стоматологије (начелник службе) Амб. Башаид, Војвођанска 57-

Амб. Банатска Топола,

Николе Тесле 2

9. 03001016 Даничић Зорица Доктор стоматологије –Одсека за стом. протетику (Шеф одељења) Одсек за стоматолошку протетику

Краља Петра I 79

10. 31076151 Љубоја Тамара Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев.стоматологију Амб.Б.В.Село,

Симе Шолаје 11-

амб. Наково,

Славка Родића бб

11. 31059611 Борјан Живић Мирјана Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев. стоматологију Амбуланта у ОШ “Свети Сава“ и ОШ “Жарко Зрењанин“

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002, Oдсек за правне,кадр.и опште послове, ,,Дом здравља Кикинда ”, Кикинда  15.10.2018.год.

Директор ,,Дома здравља Кикинда“Кикинда
др Биљана Марковић