Септембар 2021

Дневни финансијски извештај 01092021

Дневни финансијски извештај 02092021

Дневни финансијски извештај 03092021

Дневни финансијски извештај 06092021

Дневни финансијски извештај 07092021

Дневни финансијски извештај 08092021

Дневни финансијски извештај 09092021

Дневни финансијски извештај 10092021

Дневни финансијски извештај 13092021

Дневни финансијски извештај 15092021

Дневни финансијски извештај 16092021

Дневни финансијски извештај 17092021

 

Август 2021

Дневни финансијски извештај 02082021

Дневни финансијски извештај 03082021

Дневни финансијски извештај 04082021

Дневни финансијски извештај 05082021

Дневни финансијски извештај 06082021

Дневни финансијски извештај 09082021

Дневни финансијски извештај 10082021

Дневни финансијски извештај 11082021

Дневни финансијски извештај 12082021

Дневни финансијски извештај 13082021

Дневни финансијски извештај 16082021

Дневни финансијски извештај 17082021

Дневни финансијски извештај 18082021

Дневни финансијски извештај 19082021

Дневни финансијски извештај 20082021

Дневни финансијски извештај 23082021

Дневни финансијски извештај 24082021

Дневни финансијски извештај 25082021

Дневни финансијски извештај 26082021

Дневни финансијски извештај 27082021

Дневни финансијски извештај 30082021

Дневни финансијски извештај 31082021

 

Јул 2021

Дневни финансијски извештај 01072021

Дневни финансисјки извештај 02072021

Дневни финансијски извештај 05072021

Дневни финансијски извештај 06072021

Дневни финансијски извештај 07072021

Дневни финансијски извештај 08072021

Дневни финансијски извештај 09072021

Дневни финансијски извештај 12072021

Дневни финансијски извештај 13072021

Дневни финансијски извештај 14072021

Дневни финансијски извештај 15072021

Дневни финансијски извештај 16072021

Дневни финансијски извештај 19072021

Дневни финансијски извештај 20072021

Дневни финансијски извештај 21072021

Дневни финансијски извештај 22072021

Дневни финансијски извештај 23072021

Дневни финансијски иувештај 26072021

Дневни финансијски извештај 27072021

Дневни финансијски извештај 28072021

Дневни финансијски извештај 29072021

Дневни финансијски извештај 30072021

 

Јун 2021

Дневни финансијски извештај 01062021

Дневни финансијски извештај 02062021

Дневни финансијски извештај 03062021

Дневни финансијски извештај 04062021

Дневни финансијски извештај 07062021

Дневни финансијски извештај 08062021

Дневни финансијски извештај 09062021

Дневни финансијски извештај 10062021

Дневни финансијски извештај 11062021

Дневни финансијски извештај 14062021

Дневни финансијски извештај 15062021

Дневни финансијски извештај 16062021

Дневни финансијски извештај 17062021

Дневни финансијски извештај 18062021

Дневни финансијски извештај 21062021

Дневни финансијски извештај 22062021

Дневни финансијски извештај 23062021

Дневни финансијски извештај 24062021

Дневни финансијски извештај 25062021

Дневни финансијски извештај 28062021

Дневни финансијски извештај 29062021

Дневни финансијски извештај 30062021

Мај 2021

Дневни финансијски извештај 05052021

Дневни финансисјки извештај 06052021

Дневни финансијски извештај 07052021

Дневни финансијски извештај 10052021

Дневни финансијски извештај 11052021

Дневни финансијски извештај 12052021

Дневни финансијски извештај 13052021

Дневни финансијски извештај 14052021

Дневни финансисјки извештај 17052021

Дневни финансијски извештај 18052021

Дневни финансијски извештај 19052021

Дневни финансијски извештај 20052021

Дневни финансисјки извештај 21052021

Дневни финансијски извештај 24052021

Дневни финансијски извештај 25052021

Дневни финансијски извештај 26052021

Дневни финансијски извештај 27052021

Дневни финансисјки извештај 28052021

Дневни финансијски извештај 31052021

Април 2021

Дневни финансијски извештај 01042021

Дневни финансијски извештај 02042021

Дневни финансијски извештај 05042021

Дневни финансијски извештај 06042021

Дневни финансијски извештај 07042021

Дневни финансијски извештај 08042021

Дневни финансијски извештај 09042021

Дневни финансијски извештај 12042021

Дневни финансијски извештај 13042021

Дневни финансијски извештај 14042021

Дневни финансијски извештај 15042021

Дневни финансијски извештај 16042021

Дневни финансијски извештај 19042021

Дневни финансијски извештај 20042021

Дневни финансијски извештај 21042021

Дневни финансијски извештај 22042021

Дневни финансијски извештај 23042021

Дневни финансијски извештај 26042021

Дневни финансијски извештај 27042021

Дневни финансијски извештај 28042021

Дневни финансијски извештај 29042021

 

Март 2021

Дневни финансијски извештај 01032021

Дневни финансијски извештај 02032021

Дневни финансисјки извештај 03032021

Дневни финансијски извештај 04032021

Дневни финансијски извештај 05032021

Дневни финансијски извештај 08032021

Дневни финансијски извештај 09032021

Дневни финансијски извештај 10032021

Дневни финансијски извештај 11032021

Дневни финансијски извештај 12032021

Дневни финансијски извештај 15032021

Дневни финансијски извештај 16032021

Дневни финансијски извештај 17032021

Дневни финансијски извештај 18032021

Дневни финансијски извештај 19032021

Дневни финансијски извештај 22032021

Дневни финансијски извештај 23032021

Дневни финансијски извештај 24032021

Дневни финансијски извештај 25032021

Дневни финансијски извештај 26032021

Дневни финансијски извештај 29032021

Дневни финансијски извештај 30032021

Дневни финансијски извештај 31032021

 

 

 

Фебруар 2021

Дневни финансијски извештај 01022021

Дневни финансијски извештај 02022021

Дневни финансијски извештај 03022021

Дневни финансијски извештај 04022021

Дневни финансијски извештај 05022021

Дневни финансијски извештај 08022021

Дневни финансијски извештај 09022021

Дневни финансисјки извештај 10022021

Дневни финансисјки извештај 11022021

Дневни финансијски извештај 12022021

Дневни финансисјки извештај 17022021

Дневни финансијски извештај 18022021

Дневни финансисјки извештај 19022021

Дневни финансисјки извештај 22022021

Дневни финансијски извештај 23022021

Дневни финансијски извештај 24022021

Дневни финансијски извештај 25022021

Дневни финансијски извештај 26022021

Јануар 2021

Дневни финансијски извештај 04012021

Дневни финансијски извештај 05012021

Дневни финансијски извештај 06012021

Дневни финансијски извештај 08012021

Дневни финансијски извештај 11012021

Дневни финансијски извештај 12012021

Дневни финансијски извештај 13012021

Дневни финансијски извештај 14012021

Дневни финансијски извештај 15012021

Дневни финансијски извештај 18012021

Дневни финансијски извештај 19012021

Дневни финансијски извештај 20012021

Дневни финансијски извештај 21012021

Дневни финансијски извештај 22012021

Дневни финансијски извештај 25012021

Дневни финансијски извештај 26012021

Дневни финансијски извештај 27012021

Дневни финансијски извештај 28012021

Дневни финансијски извештај 29012021

 

 

Децембар 2020

Дневни финансијски извештај 01122020

Дневни финансијски извештај 02122020

Дневни финансијски извештај 03122020

Дневни финансијски извештај 04122020

Дневни финансијски извештај 07122020

Дневни финансијски извештај 08122020

Дневни финансијски извештај 09122020

Дневни финансијски извештај 10122020

Дневни финансијски извештај 11122020

Дневни финансијски извештај 14122020

Дневни финансијски извештај 15122020

Дневни финансијски извештај 16122020

Дневни финансијски извештај 17122020

Дневни финансијски извештај 18122020

Дневни финансијски извештај 21122020

Дневни финансијски извештај 22122020

Дневни финансијски извештај 23122020

Дневни финансијски извештај 24122020

Дневни финансијски извештај 25122020

Дневни финансијски извештај 28122020

Дневни финансијски извештај 29122020

Дневни финансијски извештај 30122020

Дневни финансијски извештај 31122020