Јун 2022

Дневни финансијски извештај 01062022

Дневни финансијски извештај 02062022

Дневни финансијски извештај 03062022

Дневни финансијски извештај 06062022

Дневни финансијски извештај 07062022

Дневни финансијски извештај 08062022

Дневни финансијски извештај 09062022

Дневни финансијски извештај 10062022

Дневни финансијски извештај 13062022

Дневни финансијски извештај 14062022

Дневни финансијски извештај 15062022

Дневни финансијски извештај 16062022

Дневни финансијски извештај 17062022

Дневни финансијски извештај 20062022

Дневни финансијски извештај 21062022

Дневни финансијски извештај 22062022

Дневни финансијски извештај 23062022

Дневни финансијски извештај 24062022

Дневни финансијски извештај 27062022

Дневни финансијски извештај 28062022

Дневни финансијски извештај 29062022

Дневни финансијски извештај 30062022

 

Мај 2022

Дневни финансијски извештај 04052022

Дневни финансијски извештај 05052022

Дневни финансијски извештај 06052022

Дневни финансијски извештај 09052022

Дневни финансијски извештај 10052022

Дневни финансисјки извештај 11052022

Дневни финансијски извештај 12052022

Дневни финансијски извештај 13052022

Дневни финансијски извештај 16052022

Дневни финансијски извештај 17052022

Дневни финансијски извештај 18052022

Дневни финансијски извештај 19052022

Дневни финансисијски извештај 20052022

Дневни финансијски извештај 23052022

Дневни финансијски извештај 24052022

Дневни финансијски извештај 25052022

Дневни финансијски извештај 26052022

Дневни финансијски извештај 27052022

Дневни финансијски извештај 30052022

 

 

 

 

 

Април 2022

Дневни финансијски извештај 01042022

Дневни финансисјки извештај 04042022

Дневни финансијски извештај 05042022

Дневни финансијски извештај 06042022

Дневни финансисјки извештај 07042022

Дневни финансијски извештај 08042022

Дневни финансијски извештај 11042022

Дневни финансијски извештај 12042022

Дневни финансијски извештај 13042022

Дневни финансијски извештај 14042022

Дневни финансијски извештај 15042022

Дневни финансијски извештај 18042022

Дневни финансијски извештај 19042022

Дневни финансијски извештај 20042022

Дневни финансијски извештај 21042022

Дневни финансијски извештај 26042022

Дневни финансијски извештај 27042022

Дневни финансијски извештај 28042022

Дневни финансијски извештај 29042022

 

 

 

 

 

 

Март 2022

Дневни финансијски извештај 01032022

Дневни финансијски извештај 02032022

Дневни финансијски извештај 03032022

Дневни финансијски извештај 04032022

Дневни финансијски извештај 07032022

Дневни финансијски извештај 08032022

Дневни финансијски извештај 09032022

Дневни финансијски извештај 10032022

Дневни финансијски извештај 11032022

Дневни финансијски извештај 14032022

Дневни финансијски извештај 15032022

Дневни финансијски извештај 16032022

Дневни финансијски извештај 17032022

Дневни финансијски извештај 18032022

Дневни финансијски извештај 21032022

Дневни финансијски извештај 22032022

Дневни финансијски извештај 23032022

Дневни финансијски извештај 24032022

Дневни финансијски извештај 25032022

Дневни финансијски извештај 28032022

Дневни финансијски извештај 29032022

Дневни финансисјки извештај 30032022

Дневни финансијски извештај 31032022

 

 

 

 

Фебруар 2022

Дневни финансијски извештај 01022022

Дневни финансијски извештај 02022022

Дневни финансијски извештај 03022022

Дневни финансијски извештај 04022022

Дневни финансијски извештај 07022022

Дневни финансијски извештај 08022022

Дневни финансијски извештај 09022022

Дневни финансијски извештај 10022022

Дневни финансијски извештај 11022022

Дневни финансијски извештај 14022022

Дневни финансијски извештај 171022022

Дневни финансијски извештај 18022022

Дневни финансисјки извештај 21022022

Дневни финансијски извештај 22022022

Дневни финансијски извештај 23022022

Дневни финансијски извештај 24022022

Дневни финансијски извештај 25022022

Дневни финансијски извештај 28022022

 

 

 

Јануар 2022

Дневни финансијски извештај 04012022

Дневни финансијски извештај 05012022

Дневни финансијски извештај 06012022

Дневни финансијски извештај 10012022

Дневни финансијски извештај 11012022

Дневни финансијски извештај 12012022

Дневни финансијски извештај 13012022

Дневни финансијски извештај 14012022

Дневни финансијски извештај 17012022

Дневни финансијски извештај 18012022

Дневни финансијски извештај 19012022

Дневни финансијски извештај 20012022

Дневни финансијски извештај 21012022

Дневни финансијски извештај 24012022

Дневни финансијски извештај 25012022

Дневни финансијски извештај 26012022

Дневни финансијски извештај 27012022

Дневни финансијски извештај 28012022

Дневни финансијски извештај 31012022

 

Децембар 2021

Дневни финансијски извештај 01122021

Дневни финансијски извештај 02122021

Дневни финансијски извештај 03122021

Дневни финансијски извештај 06122021

Дневни финансијски извештај 07122021

Дневни финансијски извештај 08122021

Дневни финансијски извештај 09122021

Дневни финансијски извештај 10122021

Дневни финансијски извештај 13122021

Дневни финансијски извештај 14122021

Дневни финансијски извештај 15122021

Дневни финансијски извештај 16122021

Дневни финансисјки извештај 17122021

Дневни финансијски извештај 20122021

Дневни финансисјки извештај 21122021

Дневни финансијски извештај 22122021

Дневни финансијски извештај 23122021

Дневни финансијски извештај 24122021

Дневни финансисјки извештај 27122021

Дневни финансијски извештај 28122021

Дневни финансијски извештај 29122021

Дневни финансијски извештај 30122021

Дневни финансијски извештај 31122021

 

 

 

 

Новембар 2021

Дневни финансијски извештај 01112021

Дневни финансијски извештај 02112021

Дневни финансијски извештај 03112021

Дневни финансијски извештај 04112021

Дневни финансијски извештај 05112021

Дневни финансијски извештај 08112021

Дневни финансијски извештај 09112021

Дневни финансијски извештај 10112021

Дневни финансијски извештај 12112021

Дневни финансијски извештај 15112021

Дневни финансијски извештај 16112021

Дневни финансијски извештај 17112021

Дневни финансијски извештај 18112021

Дневни финансијски извештај 19112021

Дневни финансијски извештај 22112021

Дневни финансијски извештај 23112021

Дневни финансијски извештај 24112021

Дневни финансијски извештај 25112021

Дневни финансијски извештај 26112021

Дневни финансијски извештај 29112021

Дневни финансијски извештај 30112021

 

 

 

 

Октобар 2021

Дневни финансијски извештај 01102021

Дневни финансијски извештај 04102021

Дневни финансијски извештај 05102021

Дневни финансијски извештај 06102021

Дневни финансијски извештај 07102021

Дневни финансијски извештај 08102021

Дневни финансијски извештај 11102021

Дневни финансијски извештај 12102021

Дневни финансијски извештај 13102021

Дневни финансијски извештај 14102021

Дневни финансијски извештај 15102021

Дневни финансијски извештај 18102021

Дневни финансијски извештај 19102021

Дневни финансијски извештај 20102021

Дневни финансијски извештај 21102021

Дневни финансијски извештај 22102021

Дневни финансијски извештај 25102021

Дневни финансијски извештај 26102021

Дневни финансијски извештај 27102021

Дневни финансијски извештај 28102021

Дневни финансијски извештај 29102021

 

 

 

Септембар 2021

Дневни финансијски извештај 01092021

Дневни финансијски извештај 02092021

Дневни финансијски извештај 03092021

Дневни финансијски извештај 06092021

Дневни финансијски извештај 07092021

Дневни финансијски извештај 08092021

Дневни финансијски извештај 09092021

Дневни финансијски извештај 10092021

Дневни финансијски извештај 13092021

Дневни финансијски извештај 14092021

Дневни финансијски извештај 15092021

Дневни финансијски извештај 16092021

Дневни финансијски извештај 17092021

Дневни финансијски извештај 20092021

Дневни финансијски извештај 21092021

Дневни финансијски извештај 22092021

Дневни финансијски извештај 23092021

Дневни финансијски извештај 24092021

Дневни финансијски извештај 27092021

Дневни финансијски извештај 28092021

Дневни финансијски извештај 29092021

Дневни финансијски извештај 30092021