Април 2019

Дневни извештај 01042019

Дневни извештај 02042019

Дневни извештај 03042019

Дневни извештај 04042019

Дневни извештај 05042019

Дневни извештај 08042019

Дневни извештај 09042019

Дневни извештај 10042019

Дневни извештај 11042019

Дневни извештај 12042019

Дневни извештај 15042019

Дневни извештај 16042019

Дневни извештај 17042019

Дневни извештај 18042019

Дневни извештај 19042019

Дневни извештај 22042019

 

 

 

 

 

 

 

Март 2019

Дневни извештај 01032019

Дневни извештај 04032019

Дневни извештај 05032019

Дневни извештај 06032019

Дневни извештај 07032019

Дневни извештај 08032019

Дневни извештај 11032019

Дневни извештај 12032019

Дневни извештај 13032019

Дневни извештај 14032019

Дневни извештај 15032019

Дневни извештај 18032019

Дневни извештај 19032019

Дневни извештај 20032019

Дневни извештај 21032019

Дневни извештај 22032019

Дневни извештај 25032019

Дневни извештај 26032019

Дневни извештај 27032019

Дневни извештај 28032019

Дневни извештај 29032019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фебруар 2019

Дневни извештај 01022019

Дневни извештај 04022019

Дневни извештај 05022019

Дневни извештај 06022019

Дневни извештај 07022019

Дневни извештај 08022019

Дневни извештај 11022019

Дневни извештај 12022019

Дневни извештај 13022019

Дневни извештај 14022019

Дневни извештај 18022019

Дневни извештај 19022019

Дневни извештај 20022019

Дневни извештај 21022019

Дневни извештај 22022019

Дневни извештај 25022019

Дневни извештај 26022019

Дневни извештај 27022019

Дневни извештај 28022019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јануар 2019

Дневни извештај 03012019

Дневни извештај 04012019

Дневни извештај 08012019

Дневни извештај 09012019

Дневни извештај 10012019

Дневни извештај 11012019

Дневни извештај 14042019

Дневни извештај 15012019

Дневни извештај 16012019

Дневни извештај 17012019

Дневни извештај 18012019

Дневни извештај 21012019

Дневни извештај 22012019

Дневни извештај 23012019

Дневни извештај 24012019

Дневни извештај 25012019

Дневни извештај 28012019

Дневни извештај 29012019

Дневни извештај 30012019

Дневни извештај 31012019

 

 

 

Децембар 2018

 

Дневни извештај 04122018

Дневни извештај 05122018

Дневни извештај 06122018

Дневни извештај 07122018

Дневни извештај 10122018

Дневни извештај 11122018

Дневни извештај 12122018

Дневни извештај 13122018

Дневни извештај 14122018

Дневни извештај 17122018

Дневни извештај 18122018

Дневни извештај 19122018

Дневни извештај 20122018

Дневни извештај 21122018

Дневни извештај 24122018

Дневни извештај 25122018

Дневни извештај 26122018

Дневни извештај 27122018

Дневни извештај 28122018

Дневни извештај 31122018

 

 

 

 

 

 

Новембар 2018

 

Дневни извештај 01112018

Дневни извештај 02112018

Дневни извештај 05112018

Дневни извештај 06112018

Дневни извештај 07112018

Дневни извештај 08112018

Дневни извештај 09112018

Дневни извештај 13112018

Дневни извештај 14112018

Дневни извештај 15112018

Дневни извештај 16112018

Дневни извештај 19112018

Дневни извештај 20112018

Дневни извештај 21112018

Дневни извештај 22112018

Дневни извештај 23112018

Дневни извештај 26112018

Дневни извештај 27112018