Октобар 2020

Дневни финансијски извештај 01102020

Дневни финансијски извештај 02102020

Дневни финансијски извештај 05102020

Дневни финансијски извештај 06102020

Дневни финансијски извештај 07102020

Дневни финансијски извештај 08102020

Дневни финансијски извештај 09102020

Дневни финансијски извештај 12102020

Дневни финансијски извештај 13102020

Дневни финансијски извештај 14102020

Дневни финансијски извештај 15102020

Дневни финансијски извештај 16102020

 

 

Септембар 2020

Дневни финансијски извештај 01092020

Дневни финансијски извештај 02092020

Дневни финансијски извештај 03092020

Дневни финансијски извештај 04092020

Дневни финансијски извештај 07092020

Дневни финансијски извештај 08092020

Дневни финансијски извештај 09092020

Дневни финансијски извештај 10092020

Дневни финансијски извештај 11092020

Дневни финансијски извештај 14092020

Дневни финансијски извештај 15092020

Дневни финансијски извештај 16092020

Дневни финансијски извештај 17092020

Дневни финансијски извештај 18092020

Дневни финансијски извештај 21092020

Дневни финансијски извештај 22092020

Дневни финансијски извештај 23092020

Дневни финансијски извештај 24092020

Дневни финансијски извештај 25092020

Дневни финансијски извештај 28092020

Дневни финансијски извештај 29092020

Дневни финансијски извештај 30092020

 

 

 

 

 

 

Август 2020

Дневни финансијски извештај 03082020

Дневни финансијски извештај 04082020

Дневни финансијски извештај 05082020

Дневни финансијски извештај 06082020

Дневни финансијски извештај 07082020

Дневни финансијски извештај 10082020

Дневни финансијски извештај 11082020

Дневни финансијски извештај 12082020

Дневни финансијски извештај 13082020

Дневни финансијски извештај 14082020

Дневни финансијски извештај 17082020

Дневни финансијски извештај 18082020

Дневни финансијски извештај 19082020

Дневни финансијски извештај 20082020

Дневни финансијски извештај 21082020

Дневни финансијски извештај 24082020

Дневни финансијски извештај 25082020

Дневни финансијски извештај 26082020

Дневни финансијски извештај 27082020

Дневни финансијски извештај 28082020

Дневни финансијски извештај 31082020

 

Јул 2020

Дневни финансијски извештај 01072020

Дневни финансијски извештај 02072020

Дневни финансијски извештај 03072020

Дневни финансијски извештај 06072020

Дневни финансијски извештај 07072020

Дневни финансијски извештај 08072020

Дневни финансијски извештај 09072020

Дневни финансијски извештај 10072020

Дневни финансијски извештај 13072020

Дневни финансијски извештај 14072020

Дневни финансијски извештај 15072020

Дневни финансијски извештај 16072020

Дневни финансијски извештај 17072020

Дневни финансијски извештај 20072020

Дневни финансијски извештај 21072020

Дневни финансијски извештај 22072020

Дневни финансијски извештај 23072020

Дневни финансијски извештај 24072020

Дневни финансијски извештај 27072020

Дневни финансијски извештај 28072020

Дневни финансијски извештај 29072020

Дневни финансијски извештај 30072020

Дневни финансијски извештај 31072020

Јун 2020

Дневни финансијски извештај 01062020

Дневни финансијски извештај 02062020

Дневни финансијски извештај 03062020

Дневни финансијски извештај 04062020

Дневни финансијски извештај 05062020

Дневни финансијски извештај 08062020

Дневни финансијски извештај 09062020

Дневни финансијски извештај 10062020

Дневни финансијски извештај 11062020

Дневни финансијски извештај 12062020

Дневни финансијски извештај 15062020

Дневни финансијски извештај 16062020

Дневни финансијски извештај 17062020

Дневни финансијски извештај 18062020

Дневни финансијски извештај 19062020

Дневни финансијски извештај 22062020

Дневни финансијски извештај 23062020

Дневни финансијски извештај 24062020

Дневни финансијски извештај 25062020

Дневни финансијски извештај 26062020

Дневни финансијски извештај 29062020

Дневни финансијски извештај 30062020

 

Мај 2020

Дневни финансијски извештај 04052020

Дневни финансијски извештај 05052020

Дневни финансијски извештај 06052020

Дневни финансијски извештај 07052020

Дневни финансијски извештај 08052020

Дневни финансијски извештај 11052020

Дневни финансијски извештај 12052020

Дневни финансијски извештај 13052020

Дневни финансијски извештај 14052020

Дневни финансијски извештај 15052020

Дневни финансијски извештај 18052020

Дневни финансијски извештај 19052020

Дневни финансијски извештај 20052020

Дневни финансијски извештај 21052020

Дневни финансијски извештај 22052020

Дневни финансијски извештај 25052020

Дневни финансијски извештај 26052020

Дневни финансијски извештај 27052020

Дневни финансијски извештај 28052020

Дневни финансијски извештај 29052020

 

 

Април 2020

Дневни финансијски извештај 01042020

Дневни финансијски извештај 02042020

Дневни финансијски извештај 03042020

Дневни финансијски извештај 06042020

Дневни финансијски извештај 07042020

Дневни финансијски извештај 08042020

Дневни финансијски извештај 09042020

Дневни финансијски извештај 10042020

Дневни финансијски извештај 13042020

Дневни финансијски извештај 14042020

Дневни финансијски извештај 15042020

Дневни финансијски извештај 16042020

Дневни финансијски извештај 21042020

Дневни финансијски извештај 22042020

Дневни финансијски извештај 23042020

Дневни финансијски извештај 24042020

Дневни финансијски извештај 27042020

Дневни финансијски извештај 28042020

Дневни финансијски извештај 29042020

Дневни финансијски извештај 30042020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2020

Дневни финансијски извештај 02032020

Дневни финансијски извештај 03032020

Дневни финансијски извештај 04032020

Дневни финансијски извештај 05032020

Дневни финансијски извештај 06032020

Дневни финансијски извештај 09032020

Дневни финансијски извештај 10032020

Дневни финансијски извештај 11032020

Дневни финансијски извештај 12032020

Дневни финансисјки извештај 13032020

Дневни финансијски извештај 16032020

Дневни финансијски извештај 17032020

Дневни финансисјки извештај 18032020

Дневни финансијски извештај 19032020

Дневни финансијски извештај 20032020

Дневни финансијски извештај 23032020

Дневни финансијски извештај 24032020

Дневни финансијски извештај 25032020

Дневни финансијски извештај 26032020

Дневни финансијски извештај 27032020

Дневни финансијски извештај 30032020

Дневни финансијски извештај 31032020

 

 

 

 

 

Фебруар 2020

Дневни финансијски извештај 03022020

Дневни финансијски извештај 04022020

Дневни финансијски извештај 05022020

Дневни финансисјки извештај 06022020

Дневни финансијски извештај 07022020

Дневни финансијски извештај 10022020

Дневни финансијски извештај 11022020

Дневни финансијски извештај 12022020

Дневни финансијски извештај 13022020

Дневни финансијски извештај 14022020

Дневни финансијски извештај 18022020

Дневни финансијски извештај 19022020

Дневни финансијски извештај 20022020

Дневни финансијски извештај 21022020

Дневни финансијски извештај 24022020

Дневни финансијски извештај 25022020

Дневни финансијски извештај 26022020

Дневни финансијски извештај 27022020

Дневни финансијски извештај 28022020

Јануар 2020

Дневни финансијски извештај 03012020

Дневни финансијски извештај 06012020

Дневни финансијски извештај 08012020

Дневни финансијски извештај 09012020

Дневни финансијски извештај 10012020

Дневни финансијски извештај 13012020

Дневни финансијски извештај 14012020

Дневни финансијски извештај 15012020

Дневни финансијски извештај 16012020

Дневни финансијски извештај 17012020

Дневни финансијски извештај 20012020

Дневни финансијски извештај 21012020

Дневни финансијски извештај 22012020

Дневни финансијски извештај 23012020

Дневни финансијски извештај 24012020

Дневни финансијски извештај 27012020

Дневни финансијски извештај 28012020

Дневни финансијски извештај 29012020

Дневни финансијски извештај 30012020

Дневни финансијски извештај 31012020