Јануар 2021

Дневни финансијски извештај 04012021

Дневни финансијски извештај 05012021

Дневни финансијски извештај 06012021

Дневни финансијски извештај 08012021

Дневни финансијски извештај 11012021

Дневни финансијски извештај 12012021

Дневни финансијски извештај 13012021

Дневни финансијски извештај 14012021

Децембар 2020

Дневни финансијски извештај 01122020

Дневни финансијски извештај 02122020

Дневни финансијски извештај 03122020

Дневни финансијски извештај 04122020

Дневни финансијски извештај 07122020

Дневни финансијски извештај 08122020

Дневни финансијски извештај 09122020

Дневни финансијски извештај 10122020

Дневни финансијски извештај 11122020

Дневни финансијски извештај 14122020

Дневни финансијски извештај 15122020

Дневни финансијски извештај 16122020

Дневни финансијски извештај 17122020

Дневни финансијски извештај 18122020

Дневни финансијски извештај 21122020

Дневни финансијски извештај 22122020

Дневни финансијски извештај 23122020

Дневни финансијски извештај 24122020

Дневни финансијски извештај 25122020

Дневни финансијски извештај 28122020

Дневни финансијски извештај 29122020

Дневни финансијски извештај 30122020

Дневни финансијски извештај 31122020

 

Новембар 2020

Дневни финансијски извештај 02112020

Дневни финансијски извештај 03112020

Дневни финансијски извештај 04112020

Дневни финансијски извештај 05112020

Дневни финансијски извештај 06112020

Дневни финансијски извештај 09112020

Дневни финансијски извештај 10112020

Дневни финансијски извештај 12112020

Дневни финансијски извештај 13112020

Дневни финансијски извештај 16112020

Дневни финансијски извештај 17112020

Дневни финансијски извештај 18112020

Дневни финансијски извештај 19112020

Дневни финансијски извештај 20112020

Дневни финансијски извештај 23112020

Дневни финансијски извештај 24112020

Дневни финансијски извештај 25112020

Дневни финансијски извештај 26112020

Дневни финансијски извештај 27112020

Дневни финансијски извештај 30112020

 

 

 

Октобар 2020

Дневни финансијски извештај 01102020

Дневни финансијски извештај 02102020

Дневни финансијски извештај 05102020

Дневни финансијски извештај 06102020

Дневни финансијски извештај 07102020

Дневни финансијски извештај 08102020

Дневни финансијски извештај 09102020

Дневни финансијски извештај 12102020

Дневни финансијски извештај 13102020

Дневни финансијски извештај 14102020

Дневни финансијски извештај 15102020

Дневни финансијски извештај 16102020

Дневни финансијски извештај 19102020

Дневни финансијски извештај 20102020

Дневни финансијски извештај 21102020

Дневни финансијски извештај 22102020

Дневни финансијски извештај 23102020

Дневни финансијски извештај 26102020

Дневни финансијски извештај 27102020

Дневни финансијски извештај 28102020

Дневни финансијски извештај 29102020

Дневни финансијски извештај 30102020

 

 

Септембар 2020

Дневни финансијски извештај 01092020

Дневни финансијски извештај 02092020

Дневни финансијски извештај 03092020

Дневни финансијски извештај 04092020

Дневни финансијски извештај 07092020

Дневни финансијски извештај 08092020

Дневни финансијски извештај 09092020

Дневни финансијски извештај 10092020

Дневни финансијски извештај 11092020

Дневни финансијски извештај 14092020

Дневни финансијски извештај 15092020

Дневни финансијски извештај 16092020

Дневни финансијски извештај 17092020

Дневни финансијски извештај 18092020

Дневни финансијски извештај 21092020

Дневни финансијски извештај 22092020

Дневни финансијски извештај 23092020

Дневни финансијски извештај 24092020

Дневни финансијски извештај 25092020

Дневни финансијски извештај 28092020

Дневни финансијски извештај 29092020

Дневни финансијски извештај 30092020

 

 

 

 

 

 

Август 2020

Дневни финансијски извештај 03082020

Дневни финансијски извештај 04082020

Дневни финансијски извештај 05082020

Дневни финансијски извештај 06082020

Дневни финансијски извештај 07082020

Дневни финансијски извештај 10082020

Дневни финансијски извештај 11082020

Дневни финансијски извештај 12082020

Дневни финансијски извештај 13082020

Дневни финансијски извештај 14082020

Дневни финансијски извештај 17082020

Дневни финансијски извештај 18082020

Дневни финансијски извештај 19082020

Дневни финансијски извештај 20082020

Дневни финансијски извештај 21082020

Дневни финансијски извештај 24082020

Дневни финансијски извештај 25082020

Дневни финансијски извештај 26082020

Дневни финансијски извештај 27082020

Дневни финансијски извештај 28082020

Дневни финансијски извештај 31082020

 

Јул 2020

Дневни финансијски извештај 01072020

Дневни финансијски извештај 02072020

Дневни финансијски извештај 03072020

Дневни финансијски извештај 06072020

Дневни финансијски извештај 07072020

Дневни финансијски извештај 08072020

Дневни финансијски извештај 09072020

Дневни финансијски извештај 10072020

Дневни финансијски извештај 13072020

Дневни финансијски извештај 14072020

Дневни финансијски извештај 15072020

Дневни финансијски извештај 16072020

Дневни финансијски извештај 17072020

Дневни финансијски извештај 20072020

Дневни финансијски извештај 21072020

Дневни финансијски извештај 22072020

Дневни финансијски извештај 23072020

Дневни финансијски извештај 24072020

Дневни финансијски извештај 27072020

Дневни финансијски извештај 28072020

Дневни финансијски извештај 29072020

Дневни финансијски извештај 30072020

Дневни финансијски извештај 31072020

Јун 2020

Дневни финансијски извештај 01062020

Дневни финансијски извештај 02062020

Дневни финансијски извештај 03062020

Дневни финансијски извештај 04062020

Дневни финансијски извештај 05062020

Дневни финансијски извештај 08062020

Дневни финансијски извештај 09062020

Дневни финансијски извештај 10062020

Дневни финансијски извештај 11062020

Дневни финансијски извештај 12062020

Дневни финансијски извештај 15062020

Дневни финансијски извештај 16062020

Дневни финансијски извештај 17062020

Дневни финансијски извештај 18062020

Дневни финансијски извештај 19062020

Дневни финансијски извештај 22062020

Дневни финансијски извештај 23062020

Дневни финансијски извештај 24062020

Дневни финансијски извештај 25062020

Дневни финансијски извештај 26062020

Дневни финансијски извештај 29062020

Дневни финансијски извештај 30062020

 

Мај 2020

Дневни финансијски извештај 04052020

Дневни финансијски извештај 05052020

Дневни финансијски извештај 06052020

Дневни финансијски извештај 07052020

Дневни финансијски извештај 08052020

Дневни финансијски извештај 11052020

Дневни финансијски извештај 12052020

Дневни финансијски извештај 13052020

Дневни финансијски извештај 14052020

Дневни финансијски извештај 15052020

Дневни финансијски извештај 18052020

Дневни финансијски извештај 19052020

Дневни финансијски извештај 20052020

Дневни финансијски извештај 21052020

Дневни финансијски извештај 22052020

Дневни финансијски извештај 25052020

Дневни финансијски извештај 26052020

Дневни финансијски извештај 27052020

Дневни финансијски извештај 28052020

Дневни финансијски извештај 29052020

 

 

Април 2020

Дневни финансијски извештај 01042020

Дневни финансијски извештај 02042020

Дневни финансијски извештај 03042020

Дневни финансијски извештај 06042020

Дневни финансијски извештај 07042020

Дневни финансијски извештај 08042020

Дневни финансијски извештај 09042020

Дневни финансијски извештај 10042020

Дневни финансијски извештај 13042020

Дневни финансијски извештај 14042020

Дневни финансијски извештај 15042020

Дневни финансијски извештај 16042020

Дневни финансијски извештај 21042020

Дневни финансијски извештај 22042020

Дневни финансијски извештај 23042020

Дневни финансијски извештај 24042020

Дневни финансијски извештај 27042020

Дневни финансијски извештај 28042020

Дневни финансијски извештај 29042020

Дневни финансијски извештај 30042020