Октобар 2019

Дневни извештај 01102019

Дневни извештај 02102019

Дневни извештај 03102019

Дневни извештај 04102019

Дневни извештај 07102019

Дневни извештај 08102019

Дневни извештај 09102019

Дневни извештај 10102019

Дневни извештај 11102019

Дневни извештај 14102019

Дневни извештај 15102019

Дневни извештај 16102019

Дневни извештај 17102019

Дневни извештај 18102019

Дневни извештај 21102019

Дневни извештај 22102019

Дневни извештај 23102019

Дневни извештај 24102019

Дневни извештај 25102019

Дневни извештај 28102019

Дневни извештај 29102019

Дневни извештај 30102019

Дневни извештај 31102019

 

 

 

 

 

 

Септембар 2019

Дневни извештај 02092019

Дневни извештај 03092019

Дневни извештај 04092019

Дневни извештај 05092019

Дневни извештај 06092019

Дневни извештај 09092019

Дневни извештај 10092019

Дневни извештај 11092019

Дневни извештај 12092019

Дневни извештај 13092019

Дневни извештај 16092019

Дневни извештај 17092019

Дневни извештај 18092019

Дневни извештај 19092019

Дневни извештај 20092019

Дневни извештај 23092019

Дневни извештај 24092019

Дневни извештај 25092019

Дневни извештај 26092019

Дневни извештај 27092019

Дневни извештај 30092019

 

Август 2019

Дневни финансијски извештај 01.08.2019

Дневни финансијски извештај 02.08.2019

Дневни финансијски извештај- 05.08.2019

Дневни финансијски извештај 06.08.2019

Дневни финансијски извештај-07.08.2019

Дневни финансијски извештај 08.08.2019.

Дневни финансијски извештај 09.08.2019

Дневни финансијски извештај 12.08.2019

Дневни финансијски извештај 13.08.2019

Дневни финансијски извештај 14.08.2019

Дневни финансијски извештај 15.08.2019

Дневни финансијски извештај 16.08.2019.

Дневни финансијски извештај 19.08.2019.

Дневни финансијски извештај 20.08.2019.

Дневни финансијски извештај 21.08.2019.

Дневни финансијски извештај 22.08.2019.

Дневни финансијски извештај 23.08.2019.

Дневни финансијски извештај 26.08.2019.

Дневни финансијски извештај 27.08.2019.

Дневни финансијски извештај 28.08.2019.

Дневни финансијски извештај 29.08.2019.

Дневни финансијски извештај 30.08.2019.

Јул 2019

Дневни извештај 01072019

Дневни извештај 02072019

Дневни извештај 03072019

Дневни извештај 04072019

Дневни извештај 05072019

Дневни извештај 08072019

Дневни извештај 09072019

Дневни извештај 10072019

Дневни извештај 11072019

Дневни извештај 12072019

Дневни извештај 15072019

Дневни извештај 16072019

Дневни извештај 17072019

Дневни извештај 18072019

Дневни извештај 19072019

Дневни извештај 22072019

Дневни извештај 23072019

Дневни извештај 24072019

Дневни извештај 25072019

Дневни извештај 26072019

Дневни извештај 29072019

Дневни извештај 30072019

Дневни извештај 31072019

 

 

 

Јун 2019

Дневни извештај 03062019

Дневни извештај 04062019

Дневни извештај 05062019

Дневни извештај 06062019

Дневни извештај 07062019

Дневни извештај 10062019

Дневни извештај 11062019

Дневни извештај 12062019

Дневни извештај 13062019

Дневни извештај 14062019

Дневни извештај 17062019

Дневни извештај 18062019

Дневни извештај 19062019

Дневни извештај 20062019

Дневни извештај 21062019

Дневни извештај 24062019

Дневни извештај 25062019

Дневни извештај 26062019

Дневни извештај 27062019

Дневни извештај 28062019

 

 

 

 

 

Мај 2019

Дневни извештај 03052019

Дневни извештај 06052019

Дневни извештај 07052019

Дневни извештај 08052019

Дневни извештај 09052019

Дневни извештај 10052019

Дневни извештај 13052019

Дневни извештај 14052019

Дневни извештај 15052019

Дневни извештај 16052019

Дневни извештај 17052019

Дневни извештај 20052019

Дневни извештај 21052019

Дневни извештај 22052019

Дневни извештај 23052019

Дневни извештај 24052019

Дневни извештај 27052019

Дневни извештај 28052019

дневни извештај 29052019

Дневни извештај 30052019

Дневни извештај 31052019

 

Април 2019

Дневни извештај 01042019

Дневни извештај 02042019

Дневни извештај 03042019

Дневни извештај 04042019

Дневни извештај 05042019

Дневни извештај 08042019

Дневни извештај 09042019

Дневни извештај 10042019

Дневни извештај 11042019

Дневни извештај 12042019

Дневни извештај 15042019

Дневни извештај 16042019

Дневни извештај 17042019

Дневни извештај 18042019

Дневни извештај 19042019

Дневни извештај 22042019

Дневни извештај 23042019

Дневни извештај 24042019

Дневни извештај 25042019

Дневни извештај 30042019

 

 

 

 

 

 

Март 2019

Дневни извештај 01032019

Дневни извештај 04032019

Дневни извештај 05032019

Дневни извештај 06032019

Дневни извештај 07032019

Дневни извештај 08032019

Дневни извештај 11032019

Дневни извештај 12032019

Дневни извештај 13032019

Дневни извештај 14032019

Дневни извештај 15032019

Дневни извештај 18032019

Дневни извештај 19032019

Дневни извештај 20032019

Дневни извештај 21032019

Дневни извештај 22032019

Дневни извештај 25032019

Дневни извештај 26032019

Дневни извештај 27032019

Дневни извештај 28032019

Дневни извештај 29032019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фебруар 2019

Дневни извештај 01022019

Дневни извештај 04022019

Дневни извештај 05022019

Дневни извештај 06022019

Дневни извештај 07022019

Дневни извештај 08022019

Дневни извештај 11022019

Дневни извештај 12022019

Дневни извештај 13022019

Дневни извештај 14022019

Дневни извештај 18022019

Дневни извештај 19022019

Дневни извештај 20022019

Дневни извештај 21022019

Дневни извештај 22022019

Дневни извештај 25022019

Дневни извештај 26022019

Дневни извештај 27022019

Дневни извештај 28022019