Служба за општу медицину

Списак  доктора медицине  и спец. Опште медицине  које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара /,,Дом здравља Кикинда”

Служба за општу медицину

Ред. бр. ИД број Презиме Име Послови Место рада Улица и број здр. амбуланте
1. 03000761 Родић Гордана Помоћник директора за мед. питања (доктор спец. изабрани лекар за одрасле) I Здравствена амбуланта Краља Петра I 106
2. 03001202 Красин Зоран Доктор медицине изабрани лекар I Здравствена амбуланта Краља Петра I 106
3. 31069313 Танасковић Дејана Доктор медицине изабрани лекар I Здравствена амбуланта Краља Петра I 106
4. 03000753 Селак Јелица Доктор медицине изабрани лекар IV Здравствена амбуланта Чанадска 68
5. 03000613 Блажић Светлана Доктор медицине изабрани лекар (шеф здрав. амб.) II Здравствена амбуланта Светосавска 53
6. 03003582 Бракмић-Басараба Јасмина Доктор медицине изабрани лекар II Здравствена амбуланта Светосавска 53
7. 03000664 Ињац Снежана Доктор медицине изабрани лекар II Здравствена амбуланта Светосавска 53
8. 31077712 Рончевић Дуња Доктор медицине изабрани лекар II Здравствена амбуланта Светосавска 53
9 31078033 Цакић Марија Доктор медицине изабрани лекар II Здравствена амбуланта Светосавска 53
10. 31074313 Николић Марко Доктор медицине изабрани лекар II Здравствена амбуланта Светосавска 53
11. 03000656 Арсенов Нада Доктор мед. спец. изабрани лекар за одрасле (шеф здрав. амб.) III Здравствена амбуланта Стерије Поповића бб

 

12. 03000699 Саџаковић-Мартинов Златија Доктор мед. спец. изабрани лекар за одрасле III Здравствена амбуланта Стерије Поповића бб
13. 31077704 Милошевић Мирјана Доктор медицине изабрани лекар III Здравствена амбуланта Стерије Поповића бб
14. 03000842 Грујић Соња Доктор медицине изабрани лекар (шеф здрав. амб.) Здрав.амбуланта Башаид Војвођанска 57
15. 03000869 Мате Љиљана Доктор мед. спец. изабрани лекар за одрасле (шеф здрав. амб.) Здрав.амбулантаНаково

Здр. амб. Б. Топола

Славка Родића бб/

Николе Тесле 2

16. 03000923 Босанчић Љубица Доктор медицине изабрани лекар (шеф здрав. амб.) Здрав. амбуланта Руско Село Братства

Јединства 160

17. 31056765 Прекратић Милица Доктор медицине изабрани лекар Здравствена

амбуланта Нови Козарци

Краља Петра I 117
18.  31067911 Милутиновић Јелена Доктор медицине изабрани лекар Здравствена амбуланта Мокрин Светог Саве 75
19. 31073497 Миленковић

 

Сања Доктор медицине изабрани лекар Здравствена амбуланта Мокрин Светог Саве 75
20. 31075088 Антић Милица Доктор медицине изабрани лекар Здрав. амбуланта Иђош-

Здрав. амбуланта Сајан

Kaрађорђева 1/

Велика 94

21. 31077514 Маркељић Татјана Доктор медицине изабрани лекар Здравствена

амбуланта Б. В. Село

Симе Шолаје бб
22. 03000621 Зрнић Десанка Доктор мед. спец. медицине рада-изабрани лекар (начелник службе) Медицина рада Чанадска 68
23

.

03000630 Стојисављевић Љиљана Доктор мед. спец. медицине рада-изабрани лекар Медицина рада Чанадска 68

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002
,,Дом  здравља Кикинда ”,Oдсек за правне ,кадровске и опште послове
Кикинда, 15.10.2018.

Директор,,Дома здравља Кикинда“
др Биљана Марковић