Служба за општу медицину

Списак  доктора медицине  и спец. Опште медицине  које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара /,,Дом здравља Кикинда”

Служба за општу медицину

Ред.бр. Презиме Име Послови Место рада Улица и број здр. амбуланте
1 Родић Гордана Помоћник директора за мед. питања и Начелник-

спец.опште медицине

I Здравствена амбуланта Краља Петра I 106
2 Красин Зоран Доктор медицине I Здравствена амбуланта Краља Петра I 106
3 Симић Милош Доктор медицине I Здравствена амбуланта Краља Петра I 106
4 Цимеша Катарина Доктор медицине I Здравствена амбуланта Краља Петра I 106
5 Бракмић-Басараба Јасмина Доктор медицине II Здравствена амбуланта Светосавска 53
6 Ињац Снежана Доктор медицине II Здравствена амбуланта Светосавска 53
7 Стаменковић Ивица Доктор медицине II Здравствена амбуланта Светосавска 53
8 Арсенов Нада Спец.опште медицине III Здравствена амбуланта Стерије Поповића бб

 

9 Саџаковић-Мартинов Златија Шеф-

спец.опште медицине

III Здравствена амбуланта Стерије Поповића бб
10 Голушин-Сандић Јелена Специјалиста опште медицине III Здравствена амбуланта

 

 

Стерије Поповића бб

 

 11. Живановић Санела Доктор медицине Здрав.

амб. Б.В.Село Здрав.амбуланта Наково

Симе Шолаје 11- Славка Родића 1А

 

12 Босанчић Љубица Шеф-доктор медицине Здрав.амбуланта

Руско Село

Братства

Јединства 160

13 Јанковић Ивана Шеф-спец. опште

медицине

Здравствена амбуланта Мокрин Светог Саве 75
14 Езвеђ Јожеф Доктор медицине Здрав.амбуланта Иђош-

Здрав.амбуланта Сајан

Kaрађорђева 1-

Велика 94

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002, Oдсек за правне,кадр.и
опште послове, ,,Дом здравља Кикинда ”, Кикинда 19.03.2024.год.

Директор ,,Дома здравља Кикинда“
др Биљана Марковић