Служба за општу медицину

Списак  доктора медицине  и спец. Опште медицине  које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара /,,Дом здравља Кикинда”

Служба за општу медицину

 

Рб ИД број Презиме Име Послови Место рада Улица и број здр. амбуланте
1. 03000761 Родић Гордана Помоћник директора за мед. питања и Начелник-

спец.опште медицине

I Здравствена амбуланта Краља Петра I 106
2. 03001202 Красин Зоран Доктор медицине I Здравствена амбуланта Краља Петра I 106
3. 31080070 Вилотијевић Маријана Доктор медицине I Здравствена амбуланта Краља Петра I 106
4. 03000753 Селак Јелица Доктор медицине IV Здравствена амбуланта Чанадска 68
5. 03000613 Блажић Светлана Шеф-Доктор медицине II Здравствена амбуланта Светосавска 53
6. 03003582 Бракмић-Басараба Јасмина Доктор медицине II Здравствена амбуланта Светосавска 53
7. 03000664 Ињац Снежана Доктор медицине II Здравствена амбуланта Светосавска 53
8. 31077712 Рончевић Дуња Доктор медицине II Здравствена амбуланта Светосавска 53
9 31078033 Цакић Марија Доктор медицине II Здравствена амбуланта Светосавска 53
10. 31066194 Рогановић Маја Доктор медицине II Здравствена амбуланта Светосавска 53
11. 03000656 Арсенов Нада Шеф-

спец.опште медицине

III Здравствена амбуланта Стерије Поповића бб

 

12. 03000699 Саџаковић-Мартинов Златија Специјалиста опште медицине III Здравствена амбуланта Стерије Поповића бб
13. 31077704 Милошевић Мирјана Доктор медицине III Здравствена амбуланта Стерије Поповића бб
14  31082092 Ћендић Милена Доктор медицине III Здравствена амбуланта Стерије Поповића бб
15. 03000842 Грујић Соња Шеф-Доктор медицине Здрав.амбуланта Башаид Војвођанска 57
16. 03000869 Мате Љиљана Шеф-спец. опште

медицине

Здрав.амбуланта Наково

 

Славка Родића бб

 

17. 31081474 Михајловић Миљана Доктор медицине Здр.амб.Б.Топола

Здр.амб. Башаид

Николе Тесле 2, Војвођанска 57
18. 03000923 Босанчић Љубица Шеф-доктор медицине Здрав.амбулантаРуско Село Братства

Јединства 160

19.  31082084 Ракин Десанка Доктор медицине Здрав.амбуланта Руско Село Братства

Јединства 160

20. 31056765 Прекратић Милица Доктор медицине Здравствена

амбуланта Нови Козарци

Краља Петра I 117
21. 03003949 Јанковић Ивана Доктор медицине Здравствена амбуланта Мокрин Светог Саве 75
22.  31067911 Милутиновић Јелена Доктор медицине Здравствена амбуланта Мокрин Светог Саве 75
23.  31079288 Иванић

 

Милена Доктор медицине Здравствена амбуланта Мокрин Светог Саве 75
24. 31079296 Нађалин Никола Доктор медицине Здрав.амбуланта Иђош-

Здрав.амбуланта Сајан

Kaрађорђева 1/

Велика 94

25. 31077514 Маркељић Татјана Доктор медицине Здравствена

амбуланта Б.В.Село

Симе Шолаје бб
26. 03000621 Зрнић Десанка Начелник-Специјалиста Медицине рада Медицина рада Чанадска 68
27.

 

03000630 Стојисављевић Љиљана Специјалиста Медицине рада Медицина рада Чанадска 68

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002

,,Дом  здравља Кикинда ”,Oдсек за правне ,кадровске и опште послове

Кикинда, 09.05.2019.

Директор,,Дома здравља Кикинда“

др Биљана Марковић