Oдељење за кућно лечење и негу

Списак лекара које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара /,,Дом здравља Кикинда”

Oдељење за кућно лечење и негу

Ред.б. ИД број Презиме Име Послови Место рада Улица и број здр. амбуланте
1 03000826

 

Бутулија- Милошев Спасенија Доктор мед.спец. у кућном лечењу изабрани лекар (начелник службе) Одељење за кућно лечење и негу Стерије Поповић бб
2 03003256

 

Адамов-Мехић Драгана Доктор медицине у кућном лечењу изабрани лекар Oдељење за кућно лечење и негу Стерије Поповић бб

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002 ,,Дом  здравља Кикинда ”
Кикинда 15.10.2018.

Директор,,Дома здравља Кикинда“
др Биљана Марковић