Служба за здравствену заштиту жена

Дом здравља Кикинда

Списак доктора специјалиста гинекологије   и акушерства  које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара „Дом здравља Кикинда“

Служба за здравствену заштиту жена 

Ред.бр. ИД број Презиме Име Послови Место рада
1. 03003574

 

Вуковић Ивана Доктор мед. спец. изабрани лекар за жене(начелник службе) Служба за здравствену заштиту жена Адреса:Ђуре Јакшића бр. 110
2 03003116

 

Миладинов Драгана Доктор мед. спец. изабрани лекар за жене Служба за здравствену заштиту жена Адреса:Ђуре Јакшића бр. 110

 Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002
,,Дом  здравља Кикинда ”
Кикинда 15.10.2018.