Одељење за здравствену заштиту предшколске деце

Служба за здравствену заштиту деце и омладине

Одељење за здравствену заштиту предшколске деце

Ред. бр. Презиме Име Послови Улица и број здр. амбуланте
1. Грујић Драгана Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу-(Начелник) Краља Петра I 77
2. Ковљенић Споменка Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу Краља Петра I 77
3. Абу Хаија Ана Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу Краља Петра I 77
4 Гајски Горана Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу Краља Петра I 77

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002 ,,Дом здравља Кикинда ”,
Oдсек за правне ,кадровске и опште послове
Кикинда, 19.03.2024.

Директор ,,Дома здравља Кикинда“
др Биљана Марковић