Одељење за здравствену заштиту предшколске деце

Дом здравља Кикинда

Служба за здравствену заштиту деце и омладине

Одељење за здравствену заштиту предшколске деце

Ред. бр. ИД број Презиме Име Послови Улица и број здр. амбуланте
1. 03000230 Томин Весна Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу (начелник службе) Краља Петра I 77
2. 03004201 Ковљенић Споменка Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу Краља Петра I 77
3. 03000150 Абу Хаија Ана Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу Краља Петра I 77
4. 03000885

 

Савковић Ивана Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу ул. Раде Трнића бр.17 и

ул. Светосавска бр.105

Кикинда

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002
,,Дом  здравља Кикинда ”,Oдсек за правне ,кадровске и опште послове
Кикинда, 15.10.2018.

Директор,,Дома здравља Кикинда“
др Биљана Марковић