Одељење за здравствену заштиту школске деце и омладине

Служба за здравствену заштиту деце и омладине

Одељење за здравствену заштиту школске деце и омладине

Ред.

бр.

ИД број Презиме Име Послови Улица и број здр. амбуланте
1. 03003400 Крстић Александра Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу Краља Петра I 79
2. 03003396 Грујић Драгана Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу Краља Петра I 79
3. 03004228 Петровић Предраг Доктор медицине изабрани лекар         Краља Петра I 79

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002
,,Дом  здравља Кикинда ”,Oдсек за правне ,кадровске и опште послове
Кикинда, 15.10.2018.

Директор,,Дома здравља Кикинда“
др Биљана Марковић