Одељење за здравствену заштиту школске деце и омладине

Служба за здравствену заштиту деце и омладине

Одељење за здравствену заштиту школске деце и омладине

Ред.бр. Презиме Име Послови Улица и број здр. амбуланте
1. Борисов Роберт Доктор медицине изабрани лекар         Краља Петра I 79
2. Оливер Стојаковић Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу         Краља Петра I 79
3. Јелена Француски Доктор медицине изабрани лекар         Краља Петра I 79

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002 ,,Дом здравља Кикинда ”,
Oдсек за правне ,кадровске и опште послове
Кикинда, 19.03.2024.

Директор ,,Дома здравља Кикинда“
др Биљана Марковић