Распоред рада лекара III здравствене станице за децембар 2019.

 

ДАТУМ ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ПОПОДНЕВНА СМЕНА
02.12.2019. Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

03.12.2019 Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

04.12.2019. Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

05.12.2019. Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

06.12.2019. Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

09.12.2019. Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

10.12.2019. Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

11.12.2019. Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

12.12.2019. Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

13.12.2019. Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

16.12.2019. Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

17.12.2019. Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

18.12.2019. Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

19.12.2019. Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

20.12.2019. Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

23.12.2019. Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

24.12.2019. Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

25.12.2019. Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

26.12.2019. Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

27.12.2019. Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

30.12.2019. Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана

31.12.2019. Саџаковић Мартинов др. Златија

Ћендић др. Милена

Арсенов др. Нада

Милошевић др. Мирјана