Распоред рада лекара у дечијем диспанзеру – куратива за март 2020.

  ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
1 Др Грујић
2 Др Абу Хаија                              ДР Томин
3 Др Ковљенић Др Абу Хаија
4 ДР Томин     Др Ковљенић Др Абу Хаија
5 Др Ковљенић ДР Томин
6 ДР Томин     Др Ковљенић Др Абу Хаија
7 Др Ковљенић
8 Др Ковљенић
9 Др Абу Хаија                           ДР Томин
10 Др Абу Хаија Др Ковљенић
11 Др Абу Хаија  Др Ковљенић ДР Томин
12 Др Ковљенић Др Абу Хаија
13 Др Абу Хаија  Др Ковљенић ДР Томин
14 Др Грујић
15 Др Грујић
16 Др Абу Хаија                              ДР Томин
17 Др Абу Хаија                               Др Ковљенић
18 ДР Томин    Др Абу Хаија Др Ковљенић
19 Др Ковљенић ДР Томин
20 ДР Томин     Др Абу Хаија Др Ковљенић
21 ДР Томин
22 ДР Томин
23 Др Абу Хаија                               ДР Томин
24 Др Ковљенић Др Абу Хаија
25 ДР Томин       Др Ковљенић Др Абу Хаија
26 Др Ковљенић ДР Томин
27 ДР Томин    Др Ковљенић Др Абу Хаија
28 Др Абу Хаија
29 Др Абу Хаија
30                    Др Абу Хаија                                                   ДР Томин
31 Др Абу Хаија                                  Др Ковљенић