Распоред рада лекара II здравствене станице за март 2020.

Датум Преподневна Смена

 

Поподневна Смена

 

2.3.2020 Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

3.3.2020 Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

4.3.2020 Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

5.3.2020 Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

6.3.2020 Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

9.3.2020 Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

Бракмић Др Јасмина Г.О.

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

10.3.2020 Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

11.3.2020 Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

12.3.2020 Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

13.3.2020 Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

16.3.2020 Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

17.3.2020 Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

18.3.2020 Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

19.3.2020 Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

20.3.2020 Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

23.3.2020 Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

24.3.2020 Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

Бракмић Др Јасмина Г.О.

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

25.3.2020 Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

26.3.2020 Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

Бракмић Др Јасмина Г.О.

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

27.3.2020 Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

30.3.2020 Бракмић Др Јасмина Г.О.

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица

31.3.2020 Бракмић Др Јасмина

Ињац Др Снежана

Рончевић Др Дуња

Блажић Др Светлана

Ристић Др Јелена

Стаменковић Др Ивица