Календар јавног здравља

Јануар

21-28. јануар Европска недеља превенције рака грлића материце

31.јануар Национални дан без дуванског дима

Фебруар

4.фебруар Светски дан борбе против рака

Март

Национални месец борбе против рака

8.март Дан женских права

22.март Светски дан вода

24.март Светски дан борбе против туберкулозе

Април

7.април Светски дан здравља

20.април Међународни дан заштите од буке

22.април Дан планете земље

28.април Светски дан безбедности на раду

Трећа недеља априла Европска недеља имунизације

Четврта недеља априла Недеља превенције повреда у саобраћају

Мај

5.мај Међународни дан бабица

10.мај Међународни дан физичке активности ”Кретањем до здравља”

11.мај Национални дан добровољних давалаца крви

12.мај Међународни дан сестринства

15.мај Међународни дан породице

20.мај Дан здравих градова

22.мај Међународни дан биолошке разноврсности

31.мај Светски дан без дуванског дима

Трећа недеља маја Национална недеља здравља уста и зуба

Јун

5.јун Светски дан човекове околине

14.јун Светски дан добровољних давалаца крви

26.јун Међународни дан против злоупотребе и кријумчарења дроге

Јул

11.јул Светски дан становништва

Август

Прва недеља августа Светска недеља дојења

12.август Међународни дан младих

Септембар

10.септембар Светски дан превенције самоубистава

11.септембар Светски дан прве помоћи

24.септембар Светски дан срца (недеља у трећој недељи септембра)

Четрдесета недеља у години Национална недеља промоције дојења

Октобар

Национални месец правилне исхране

1.октобар Међународни дан старих

10.октобар Светски дан менталног здравља

16.октобар Светски дан хране

17.октобар Међународни дан борбе против сиромаштва

Новембар

14.новембар Светски дан борбе против шећерне болести

15.новембар Међународни дан борбе против опструктивне болести плућа

20.новембар Међународни дан детета

Децембар

1.децембар Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а

3.децембар Међународни дан особа са инвалидитетом

Превентивни центар

Центар за превентивне здравственеуслуге има за задатак да обезбеди здравствено-промотивне активности,превентивне услуге и интервенције.

ШТА ЈЕ ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ И ЗАШТО ЈЕВАЖНА?
Превенција болести обухвата свеактивности које се спроводе како би се спречила појава болести, рано открилахронична и малигна обољења и благовремено применила одговарајућа терапија.

ЗАШТО СЕ ОПАСНЕ БОЛЕСТИ КАСНООТКРИВАЈУ?

Разлози за касно откривање болестису:

непостојање симптома у раном стадијуму болести, њихово занемаривање или приписивање свакодневном стресу, нервози и умору

касни одлазак на лекарски преглед

недовољна информисаност о болестима и ризик факторима за најчешће хроничне и малигне болести

недостатак времена и стрпљења за неопходна испитивања и анализе

страх од дијагнозе и белог мантила

ПРЕДНОСТИ РАНОГ ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ

Када се болест уочи на време,понекад је довољна само промена штетних навика да се спречи развој изузетноопасних и смртоносних болести.

Могућности за примену терапије сувеће, шансе за оздрављење реалне. Такође се избегавају непотребни трошковикао и непријатност хируршких интервенција и болничког лечења. Нема непотребногизостајања са радног места. Задржава се ранији животни комфор.

Који су најчешћифактори ризика који угрожавају здравље?

Најчешћи фактори ризика су:

пушење

повишен крвни притисак

висок ниво мансоћа и холестерола у крви

шећерна болест

гојазност

физичка неактивност

емотивни стрес

погрешне навике у исхрани

прекомеран унос алкохола

Неке од ових фактора ризика можемо исами да уочимо, али је за потврду већине неопходна стручна анализа до које сенајлакше долази редовним систематским прегледом.

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

Које процедуреобухватају редован систематски преглед?

Редован систематски преглед обухватаследеће медицинске процедуре:

лабораторијски преглед крви

лабораторијски преглед урина

преглед по системима и у случају сумње на обољење додатне дијагностичке и специјалистичке консултације

Поред наведених процедура,систематски преглед жена обухвата и:

гинеколошки преглед

колпоскопију

ПАПА тест

гинеколошки ултразвучни преглед

ултразвучни преглед дојки

Након свих обављених медицинскихпроцедура које систематски преглед обухвата, пацијент добија медицинскиизвештај о свом здравственом стању, упозорава се на потенцијалне ризик фактореза болести од којих је угрожен, добија детаљна упутства које анализе требадодатно да уради уколико се болест открије или се на њу посумња. Пацијент сеедукује о здравом начину живота и кориговању штетних навика, добија едукативниматеријал у писаној форми, који код куће треба да га подсети на препоруке којеје добио од доктора.

Како изабрати лекара?

Процедураза избор лекара је крајње једноставна, а за регистрацију је потребна оверенанова здравствена књижица и лична карта.
Да би се изабрао лекар потребно јепопунити формулар, који се може наћи код сваке сестре, док је списак свихлекара који могу бити бирани, истакнут на свим местима где се грађани могу опредељивати или на нашем сајту.
Замена и промена изабраног лекара
Образац- Изјава о избору и промени изабраног лекара се попуњава у два примерка, одкојих један добија пацијент, један остаје код изабраног лекара.
Лекар се бирана годину дана, а по истеку овог периода, уговор се аутоматски продужава,уколико пацијент не инсистира на промени изабраног лекара.
Пре истека календарске године, пацијент може да промени изабраног лекара, узписмену захтев који се подноси Одсеку за правне, опште и кадровске послове “Дома здравља Кикинда”, ул. Ђуре Јакшића бр. 110 Кикинда, канцеларија 5А:

у случају престанка радног односа изабраног лекара у здравственој установи;

ако осигурано лице промени пребивалиште;

када је осигурано лице незадовољно лекаром који замењује изабраног лекара, по истеку рока од три месеца од дана обезбеђивања замене лекара;

када је изабрани лекар одсутан дуже од шест месеци;
ако је дошло до неспоразума између осигураног лица и изабраног лекара, због чега је осигурано лице изгубило поверење у изабраног лекара; из других оправданих разлога.

Ко је изабрани лекар?

Изабрани лекар је:

доктор медицине или доктор медицине специјалиста за област опште медицине, односно специјалиста медицине рада,
доктор медицине специјалиста педијатрије,
доктор медицине специјалиста гинекологије,
доктор стоматологије или специјалиста дечије и превентивне стоматологије.

Дете до навршених 18 година живота односно до завршетка средње школе има право на:

изабраног лекара доктора медицине специјалисту педијатрије или доктора медицине,
изабраног лекара доктора стоматологије или доктора стоматологије специјалисту дечије и превентивне стоматологије.

Дете школског узраста до завршетка средње школе има право на:

изабраног лекара доктор медицине специјалисту педијатрије или доктора медицине.

Одрасло становништво има право на:

изабраног лекара доктора медицине или доктора медицине специјалисту за област опште медицине или доктора медицине специјалисту медицине рада.

Лице које је утерминалној фази болести, непокретно, односно покретно уз помоћ других лица, узависности од година живота има право на:

изабраног лекара доктора медицине или доктора медицине специјалисту за област опште медицине у Служби кућног лечења.

Лице женског пола старије од 15 година живота има право и на:

изабраног лекара доктора медицине специјалисту гинекологије.

Жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; лице до краја високошколског образовањаа најкасније до 26 године живота; социјално угрожено лице; лице претрансплантације бубрега, односно операције на срцу; у преоперативном ипостоперативном третману малигних болести максилофацијалног предела; лице саурођеним и стеченим тежим деформитетом лица и вилице у оквиру преоперативног ипостоперативног третмана; лице у оквиру посттуморске рехабилитације иреконструкције имају право и на:

изабраног лекара доктора стоматологије.

Лице старије од 65 година живота има право и на:
изабраног лекара доктора стоматологије.

Мисија и визија

М И С И Ј А
Основна делатност запослених у Дому здравља Кикинда, је пружање здравствених услуга примарне здравствене заштите заснованих на доказима у складу са сопственим могућностима, знањем, ентузијазмом као и савременом медицинском опремом, а са намером да становницима нашег града јачамо здравствени потенцијал.

В И З И Ј А
Акредитован Дом здравља са квалитетном, ефикасном и доступном примарном здравственом заштитом, који стално прати савремене трендове превенције и лечења у медицини, стављајући сву своју стручност, знање и етичност на располагање кориснику, поштујући његово достојанство уз уважавање различитости.
Дом здравља Кикинда биће место где ће корисници, од запослених усвајати знања и вештине о очувању и унапређењу здравља и спречавању болести.

Наш мото је “Здравље за све и све за здравље”

Директор „Дома здравља Кикинда“
Др Биљана Марковић

Стручни Органи “Дома здравља Кикинда”

СТРУЧНИ САВЕТ
1. др Гордана Родић-председник
2. др Милош Бајић -члан
3. др Весна Томин-члан
4. др Десанка Зрнић -члан
5. др Ивана Вуковић-члан
6. др Спасенија Бутулија –Милошев-члан
7. др Милош Радловић-члан
8. др Светлана Блажић -члан
9. др Саџаковић-Мартинов

ЕТИЧКИ ОДБОР
1. др Василије Прунић-члан
2. др Нада Арсенов-члан
3. др Светлана Блажић-члан
4. Александар Галић, дипл. правник-члан
5. Јелена Митровић, дипл. правник -члан

КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, РАНО ОТКРИВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА У ЗДРАВ.УСТАНОВИ
,,ДОМ ЗДРАВЉА КИКИНДА”

1. Марковић др Биљана, директор- председник
2. Караћ др Татјана, доктор специјалиста епидемиологије – заменик
3. Радловић др Сандра, доктор специјалиста епидемиологије –члан
4. Родић др Гордана-члан
5. Абу-Хаија др Ана–члан
6. Бајић др Милош–члан
7. Радловић др Милош–члан
8. Мира Пећанац, главна сестра Дома здравља –члан
9. Оливера Вучковић – Попов ,мед. сестра–члан

Историјат

28.07.2010 раздвајањем здравственог центра “Коста Средојев – Шљука” настале су две самосталне целине “Општа болница Кикинда” и “Дом здравља Кикинда”. Оснивањем Дома здравља Кикинда здравственом заштитом је обухваћено становништво општине Кикинда (град Кикинда и девет села кикиндске општине). Дом здравља Кикинда чине службе и уже организационе јединице: абмуланте у оквиру којих су одељења и одсеци. Организациони облици у пружању здравствене заштите постају превентивни, свеобухватни и ефикасни.

Органи “Дома здравља Кикинда”

Директор “Дома здравља Кикинда“
Биљана Марковић, доктор специјалиста опште медицине

Помоћник директора за медицинска питања
Гордана Родић, доктор специјалиста опште медицине

Управни одбор
1. др Гојко Љубоја –председник
2. др Бланка Нача Жувела- заменик председника
3. др Спасенија Бутулија-Милошев-члан
4. Јелена Грујић, мед. сестра -члан,
5. др Светлана Блажић-члан

Надзорни одбор
1. Радмила Грујић -председник
2. Радмила Родић -члан
3. Ведран Ћурасовић–члан