Историјат

28.07.2010 раздвајањем здравственог центра “Коста Средојев – Шљука” настале су две самосталне целине “Општа болница Кикинда” и “Дом здравља Кикинда”. Оснивањем Дома здравља Кикинда здравственом заштитом је обухваћено становништво општине Кикинда (град Кикинда и девет села кикиндске општине). Дом здравља Кикинда чине службе и уже организационе јединице: абмуланте у оквиру којих су одељења и одсеци. Организациони облици у пружању здравствене заштите постају превентивни, свеобухватни и ефикасни.