Стручни Органи “Дома здравља Кикинда”

СТРУЧНИ САВЕТ
1. др Гордана Родић-председник
2. др Милош Бајић -члан
3. др Весна Томин-члан
4. др Десанка Зрнић -члан
5. др Ивана Вуковић-члан
6. др Спасенија Бутулија –Милошев-члан
7. др Милош Радловић-члан
8. др Светлана Блажић -члан
9. др Саџаковић-Мартинов

ЕТИЧКИ ОДБОР
1. др Василије Прунић-члан
2. др Нада Арсенов-члан
3. др Светлана Блажић-члан
4. Александар Галић, дипл. правник-члан
5. Јелена Митровић, дипл. правник -члан

КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, РАНО ОТКРИВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА У ЗДРАВ.УСТАНОВИ
,,ДОМ ЗДРАВЉА КИКИНДА”

1. Марковић др Биљана, директор- председник
2. Караћ др Татјана, доктор специјалиста епидемиологије – заменик
3. Радловић др Сандра, доктор специјалиста епидемиологије –члан
4. Родић др Гордана-члан
5. Абу-Хаија др Ана–члан
6. Бајић др Милош–члан
7. Радловић др Милош–члан
8. Мира Пећанац, главна сестра Дома здравља –члан
9. Оливера Вучковић – Попов ,мед. сестра–члан