Органи “Дома здравља Кикинда”

Директор “Дома здравља Кикинда“
Биљана Марковић, доктор специјалиста опште медицине

Помоћник директора за медицинска питања
Гордана Родић, доктор специјалиста опште медицине

Управни одбор
1. др Гојко Љубоја –председник
2. др Бланка Нача Жувела- заменик председника
3. др Спасенија Бутулија-Милошев-члан
4. Јелена Грујић, мед. сестра -члан,
5. др Светлана Блажић-члан

Надзорни одбор
1. Радмила Грујић -председник
2. Радмила Родић -члан
3. Ведран Ћурасовић–члан