Ко је изабрани лекар?

Изабрани лекар је:

доктор медицине или доктор медицине специјалиста за област опште медицине, односно специјалиста медицине рада,
доктор медицине специјалиста педијатрије,
доктор медицине специјалиста гинекологије,
доктор стоматологије или специјалиста дечије и превентивне стоматологије.

Дете до навршених 18 година живота односно до завршетка средње школе има право на:

изабраног лекара доктора медицине специјалисту педијатрије или доктора медицине,
изабраног лекара доктора стоматологије или доктора стоматологије специјалисту дечије и превентивне стоматологије.

Дете школског узраста до завршетка средње школе има право на:

изабраног лекара доктор медицине специјалисту педијатрије или доктора медицине.

Одрасло становништво има право на:

изабраног лекара доктора медицине или доктора медицине специјалисту за област опште медицине или доктора медицине специјалисту медицине рада.

Лице које је утерминалној фази болести, непокретно, односно покретно уз помоћ других лица, узависности од година живота има право на:

изабраног лекара доктора медицине или доктора медицине специјалисту за област опште медицине у Служби кућног лечења.

Лице женског пола старије од 15 година живота има право и на:

изабраног лекара доктора медицине специјалисту гинекологије.

Жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; лице до краја високошколског образовањаа најкасније до 26 године живота; социјално угрожено лице; лице претрансплантације бубрега, односно операције на срцу; у преоперативном ипостоперативном третману малигних болести максилофацијалног предела; лице саурођеним и стеченим тежим деформитетом лица и вилице у оквиру преоперативног ипостоперативног третмана; лице у оквиру посттуморске рехабилитације иреконструкције имају право и на:

изабраног лекара доктора стоматологије.

Лице старије од 65 година живота има право и на:
изабраног лекара доктора стоматологије.