Мисија и визија

М И С И Ј А
Основна делатност запослених у Дому здравља Кикинда, је пружање здравствених услуга примарне здравствене заштите заснованих на доказима у складу са сопственим могућностима, знањем, ентузијазмом као и савременом медицинском опремом, а са намером да становницима нашег града јачамо здравствени потенцијал.

В И З И Ј А
Акредитован Дом здравља са квалитетном, ефикасном и доступном примарном здравственом заштитом, који стално прати савремене трендове превенције и лечења у медицини, стављајући сву своју стручност, знање и етичност на располагање кориснику, поштујући његово достојанство уз уважавање различитости.
Дом здравља Кикинда биће место где ће корисници, од запослених усвајати знања и вештине о очувању и унапређењу здравља и спречавању болести.

Наш мото је “Здравље за све и све за здравље”

Директор „Дома здравља Кикинда“
Др Биљана Марковић