Служба за општу медицину

Списак  доктора медицине  и спец. Опште медицине  које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара /,,Дом здравља Кикинда”

Служба за општу медицину

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002

“Дом  здравља Кикинда”, Oдсек за правне, кадровске и опште послове

Кикинда, 29.09.2021.

Директор “Дома здравља Кикинда”

др Биљана Марковић

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Списак доктора стоматологије  које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара /,,Дом здравља Кикинда”

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Ред. бр. ИД број Презиме Име Послови Место рада

Улица и број

 

1. 03001032 Јаконић Зорица Доктор стоматологије -Одељења за дечију и прев. стоматологију Одељење за дечију и прев. стоматологију,

Краља Петра I 79

 2. 03003167 Зељковић Ивана Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев. стоматологију Одељење за дечију и прев.стоматологију,

Краља Петра I 79

3. 31071699 Петрић Дарио Доктор стоматологије -Одељења за општу стоматологију  I Здрав. амбуланта,

Краља Петра I 106

4. 03001083 Вељин Георгија Доктор стоматологије-Одељења за општу стоматологију I I Здравст. амбуланта,

Светосавска 53

5. 03001040

 

Калаба Јелица Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев. стоматологију Амбуланта Иђош

Карађорђева 1-

Амбуланта Сајан,

Велика 94

6. 31073950

 

Васић Маја Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев. стоматологију Aмб.Мокрин,

Светог Саве 75

7. 03001296 Телечки Јелка Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев. стоматологију Амб. Р. Село, Братства Јединства 160-

амб. Н. Козарци,

Краља Петра I 117

8. 31013717 Радловић Милош Доктор стоматологије (начелник службе) Амб. Башаид, Војвођанска 57-

Амб. Банатска Топола,

Николе Тесле 2

9. 03001016 Даничић Зорица Доктор стоматологије –Одсека за стом. протетику (Шеф одељења) Одсек за стоматолошку протетику

Краља Петра I 79

10. 31076151 Љубоја Тамара Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев.стоматологију Амб.Б.В.Село,

Симе Шолаје 11-

амб. Наково,

Славка Родића бб

11. 31059611 Борјан Живић Мирјана Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев. стоматологију Амбуланта у ОШ “Свети Сава“ и ОШ “Жарко Зрењанин“

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002, Oдсек за правне,кадр.и опште послове, ,,Дом здравља Кикинда ”, Кикинда  15.10.2018.год.

Директор ,,Дома здравља Кикинда“Кикинда
др Биљана Марковић

Одељење за здравствену заштиту школске деце и омладине

Служба за здравствену заштиту деце и омладине

Одељење за здравствену заштиту школске деце и омладине

Ред.

бр.

ИД број Презиме Име Послови Улица и број здр. амбуланте
1. 03003400 Крстић Александра Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу Краља Петра I 79
2. 03003396 Грујић Драгана Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу Краља Петра I 79
3. 03004228 Петровић Предраг Доктор медицине изабрани лекар         Краља Петра I 79

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002
,,Дом  здравља Кикинда ”,Oдсек за правне ,кадровске и опште послове
Кикинда, 15.10.2018.

Директор,,Дома здравља Кикинда“
др Биљана Марковић

Одељење за здравствену заштиту предшколске деце

Служба за здравствену заштиту деце и омладине

Одељење за здравствену заштиту предшколске деце

Ред. бр. ИД број Презиме Име Послови Улица и број здр. амбуланте
1. 03000230 Томин Весна Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу (начелник службе) Краља Петра I 77
2. 03004201 Ковљенић Споменка Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу Краља Петра I 77
3. 03000150 Абу Хаија Ана Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу Краља Петра I 77
4. 03000885

 

Савковић Ивана Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу ул. Раде Трнића бр.17 и

ул. Светосавска бр.105

Кикинда

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002
,,Дом  здравља Кикинда ”,Oдсек за правне ,кадровске и опште послове
Кикинда, 15.10.2018.

Директор,,Дома здравља Кикинда“
др Биљана Марковић

Служба за здравствену заштиту жена

Списак доктора специјалиста гинекологије   и акушерства  које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара „Дом здравља Кикинда“

Служба за здравствену заштиту жена 

Ред.бр. ИД број Презиме Име Послови Место рада
1. 03003574

 

Вуковић Ивана Доктор мед. спец. изабрани лекар за жене(начелник службе) Служба за здравствену заштиту жена Адреса:Ђуре Јакшића бр. 110
2 03003116

 

Миладинов Драгана Доктор мед. спец. изабрани лекар за жене Служба за здравствену заштиту жена Адреса:Ђуре Јакшића бр. 110

 Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002
,,Дом  здравља Кикинда ”
Кикинда 15.10.2018.

Oдељење за кућно лечење и негу

Списак лекара које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара /,,Дом здравља Кикинда”

Oдељење за кућно лечење и негу

Ред.б. ИД број Презиме Име Послови Место рада Улица и број здр. амбуланте
1 03000826

 

Бутулија- Милошев Спасенија Доктор мед.спец. у кућном лечењу изабрани лекар (начелник службе) Одељење за кућно лечење и негу Стерије Поповић бб
2 03003256

 

Адамов-Мехић Драгана Доктор медицине у кућном лечењу изабрани лекар Oдељење за кућно лечење и негу Стерије Поповић бб

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002 ,,Дом  здравља Кикинда ”
Кикинда 15.10.2018.

Директор,,Дома здравља Кикинда“
др Биљана Марковић