Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Списак доктора стоматологије  које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара /,,Дом здравља Кикинда”

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Ред. бр. ИД број Презиме Име Послови Место рада

Улица и број

 

1. 03001032 Јаконић Зорица Доктор стоматологије -Одељења за дечију и прев. стоматологију Одељење за дечију и прев. стоматологију,

Краља Петра I 79

 2. 03003167 Зељковић Ивана Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев. стоматологију Одељење за дечију и прев.стоматологију,

Краља Петра I 79

3. 31071699 Петрић Дарио Доктор стоматологије -Одељења за општу стоматологију  I Здрав. амбуланта,

Краља Петра I 106

4. 03001083 Вељин Георгија Доктор стоматологије-Одељења за општу стоматологију I I Здравст. амбуланта,

Светосавска 53

5. 03001040

 

Калаба Јелица Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев. стоматологију Амбуланта Иђош

Карађорђева 1-

Амбуланта Сајан,

Велика 94

6. 31073950

 

Васић Маја Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев. стоматологију Aмб.Мокрин,

Светог Саве 75

7. 03001296 Телечки Јелка Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев. стоматологију Амб. Р. Село, Братства Јединства 160-

амб. Н. Козарци,

Краља Петра I 117

8. 31013717 Радловић Милош Доктор стоматологије (начелник службе) Амб. Башаид, Војвођанска 57-

Амб. Банатска Топола,

Николе Тесле 2

9. 03001016 Даничић Зорица Доктор стоматологије –Одсека за стом. протетику (Шеф одељења) Одсек за стоматолошку протетику

Краља Петра I 79

10. 31076151 Љубоја Тамара Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев.стоматологију Амб.Б.В.Село,

Симе Шолаје 11-

амб. Наково,

Славка Родића бб

11. 31059611 Борјан Живић Мирјана Доктор стоматологије-Одељења за дечију и прев. стоматологију Амбуланта у ОШ “Свети Сава“ и ОШ “Жарко Зрењанин“

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002, Oдсек за правне,кадр.и опште послове, ,,Дом здравља Кикинда ”, Кикинда  15.10.2018.год.

Директор ,,Дома здравља Кикинда“Кикинда
др Биљана Марковић

Одељење за здравствену заштиту школске деце и омладине

Служба за здравствену заштиту деце и омладине

Одељење за здравствену заштиту школске деце и омладине

Ред.

бр.

ИД број Презиме Име Послови Улица и број здр. амбуланте
1. 03003400 Крстић Александра Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу Краља Петра I 79
2. 03003396 Грујић Драгана Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу Краља Петра I 79
3. 03004228 Петровић Предраг Доктор медицине изабрани лекар         Краља Петра I 79

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002
,,Дом  здравља Кикинда ”,Oдсек за правне ,кадровске и опште послове
Кикинда, 15.10.2018.

Директор,,Дома здравља Кикинда“
др Биљана Марковић

Одељење за здравствену заштиту предшколске деце

Служба за здравствену заштиту деце и омладине

Одељење за здравствену заштиту предшколске деце

Ред. бр. ИД број Презиме Име Послови Улица и број здр. амбуланте
1. 03000230 Томин Весна Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу (начелник службе) Краља Петра I 77
2. 03004201 Ковљенић Споменка Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу Краља Петра I 77
3. 03000150 Абу Хаија Ана Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу Краља Петра I 77
4. 03000885

 

Савковић Ивана Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу ул. Раде Трнића бр.17 и

ул. Светосавска бр.105

Кикинда

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002
,,Дом  здравља Кикинда ”,Oдсек за правне ,кадровске и опште послове
Кикинда, 15.10.2018.

Директор,,Дома здравља Кикинда“
др Биљана Марковић

Служба за здравствену заштиту жена

Списак доктора специјалиста гинекологије   и акушерства  које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара „Дом здравља Кикинда“

Служба за здравствену заштиту жена 

Ред.бр. ИД број Презиме Име Послови Место рада
1. 03003574

 

Вуковић Ивана Доктор мед. спец. изабрани лекар за жене(начелник службе) Служба за здравствену заштиту жена Адреса:Ђуре Јакшића бр. 110
2 03003116

 

Миладинов Драгана Доктор мед. спец. изабрани лекар за жене Служба за здравствену заштиту жена Адреса:Ђуре Јакшића бр. 110

 Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002
,,Дом  здравља Кикинда ”
Кикинда 15.10.2018.

Oдељење за кућно лечење и негу

Списак лекара које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара /,,Дом здравља Кикинда”

Oдељење за кућно лечење и негу

Ред.б. ИД број Презиме Име Послови Место рада Улица и број здр. амбуланте
1 03000826

 

Бутулија- Милошев Спасенија Доктор мед.спец. у кућном лечењу изабрани лекар (начелник службе) Одељење за кућно лечење и негу Стерије Поповић бб
2 03003256

 

Адамов-Мехић Драгана Доктор медицине у кућном лечењу изабрани лекар Oдељење за кућно лечење и негу Стерије Поповић бб

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002 ,,Дом  здравља Кикинда ”
Кикинда 15.10.2018.

Директор,,Дома здравља Кикинда“
др Биљана Марковић

Служба за општу медицину

Списак  доктора медицине  и спец. Опште медицине  које осигурано лице може да изабере за свог изабраног лекара /,,Дом здравља Кикинда”

Служба за општу медицину

 

Рб ИД број Презиме Име Послови Место рада Улица и број здр. амбуланте
1. 03000761 Родић Гордана Помоћник директора за мед. питања и Начелник-

спец.опште медицине

I Здравствена амбуланта Краља Петра I 106
2. 03001202 Красин Зоран Доктор медицине I Здравствена амбуланта Краља Петра I 106
3. 31080070 Вилотијевић Маријана Доктор медицине I Здравствена амбуланта Краља Петра I 106
4. 03000753 Селак Јелица Доктор медицине IV Здравствена амбуланта Чанадска 68
5. 03000613 Блажић Светлана Шеф-Доктор медицине II Здравствена амбуланта Светосавска 53
6. 03003582 Бракмић-Басараба Јасмина Доктор медицине II Здравствена амбуланта Светосавска 53
7. 03000664 Ињац Снежана Доктор медицине II Здравствена амбуланта Светосавска 53
8. 31077712 Рончевић Дуња Доктор медицине II Здравствена амбуланта Светосавска 53
9 31078033 Цакић Марија Доктор медицине II Здравствена амбуланта Светосавска 53
10. 31066194 Рогановић Маја Доктор медицине II Здравствена амбуланта Светосавска 53
11. 03000656 Арсенов Нада Шеф-

спец.опште медицине

III Здравствена амбуланта Стерије Поповића бб

 

12. 03000699 Саџаковић-Мартинов Златија Специјалиста опште медицине III Здравствена амбуланта Стерије Поповића бб
13. 31077704 Милошевић Мирјана Доктор медицине III Здравствена амбуланта Стерије Поповића бб
14  31082092 Ћендић Милена Доктор медицине III Здравствена амбуланта Стерије Поповића бб
15. 03000842 Грујић Соња Шеф-Доктор медицине Здрав.амбуланта Башаид Војвођанска 57
16. 03000869 Мате Љиљана Шеф-спец. опште

медицине

Здрав.амбуланта Наково

 

Славка Родића бб

 

17. 31081474 Михајловић Миљана Доктор медицине Здр.амб.Б.Топола

Здр.амб. Башаид

Николе Тесле 2, Војвођанска 57
18. 03000923 Босанчић Љубица Шеф-доктор медицине Здрав.амбулантаРуско Село Братства

Јединства 160

19.  31082084 Ракин Десанка Доктор медицине Здрав.амбуланта Руско Село Братства

Јединства 160

20. 31056765 Прекратић Милица Доктор медицине Здравствена

амбуланта Нови Козарци

Краља Петра I 117
21. 03003949 Јанковић Ивана Доктор медицине Здравствена амбуланта Мокрин Светог Саве 75
22.  31067911 Милутиновић Јелена Доктор медицине Здравствена амбуланта Мокрин Светог Саве 75
23.  31079288 Иванић

 

Милена Доктор медицине Здравствена амбуланта Мокрин Светог Саве 75
24. 31079296 Нађалин Никола Доктор медицине Здрав.амбуланта Иђош-

Здрав.амбуланта Сајан

Kaрађорђева 1/

Велика 94

25. 31077514 Маркељић Татјана Доктор медицине Здравствена

амбуланта Б.В.Село

Симе Шолаје бб
26. 03000621 Зрнић Десанка Начелник-Специјалиста Медицине рада Медицина рада Чанадска 68
27.

 

03000630 Стојисављевић Љиљана Специјалиста Медицине рада Медицина рада Чанадска 68

Информације у вези избора лекара могу се добити на тел. 316-002

,,Дом  здравља Кикинда ”,Oдсек за правне ,кадровске и опште послове

Кикинда, 09.05.2019.

Директор,,Дома здравља Кикинда“

др Биљана Марковић