Распоред рада лекара I-IV амбуланте за септембар 2019.

ДАТУМ ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ПОПОДНЕВНА СМЕНА
2.9.2019. Француски др Наташа

Родић др Гордана

Красин др Зоран

Николић др Јелена

3.9.2019. Француски др Наташа

Родић др Гордана

Красин др Зоран

Николић др Јелена

4.9.2019. Француски др Наташа

Родић др Гордана

Красин др Зоран

Николић др Јелена

5.9.2019. Француски др Наташа

Родић др Гордана

Красин др Зоран

Николић др Јелена

6.9.2019. Француски др Наташа

Родић др Гордана

Красин др Зоран

Николић др Јелена

9.9.2019. Красин др Зоран

Родић др Гордана

Француски др Наташа

Николић др Јелена

10.9.2019. Красин др Зоран

Родић др Гордана

Француски др Наташа

Николић др Јелена

11.9.2019. Красин др Зоран

Родић др Гордана

Француски др Наташа

Николић др Јелена

12.9.2019. Красин др Зоран

Родић др Гордана

Француски др Наташа

Николић др Јелена

13.9.2019. Красин др Зоран

Родић др Гордана

Француски др Наташа

Николић др Јелена

16.9.2019. Француски др Наташа

Родић др Гордана

Красин др Зоран

Николић др Јелена

17.9.2019. Француски др Наташа

Родић др Гордана

 

Красин др Зоран

Николић др Јелена

 

18.9.2019. Француски др Наташа

Родић др Гордана

Красин др Зоран

Николић др Јелена

19.9.2019. Француски др Наташа

Родић др Гордана

Красин др Зоран

Николић др Јелена

20.08.2019. Француски др Наташа

Родић др Гордана

Красин др Зоран

Николић др Јелена

23.9.2019. Красин др Зоран

Родић др Гордана

Француски др Наташа

Николић др Јелена

24.9.2019. Красин др Зоран

Родић др Гордана

Француски др Наташа

Николић др Јелена

25.9.2019. Красин др Зоран

Родић др Гордана

Француски др Наташа

Николић др Јелена

26.9.2019. Красин др Зоран

Родић др Гордана

Француски др Наташа

Николић др Јелена

27.9.2019. Красин др Зоран

Родић др Гордана

Француски др Наташа

Николић др Јелена

30.9.2019. Француски др Наташа

Родић др Гордана

Красин др Зоран

Николић др Јелена