Служба за здравствену заштиту жена – распоред рада лекара за март 2020

 

ДАТУМ ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ПОПОДНЕВНА СМЕНА
02.03.2020 Вуковић др Ивана Миладинов др Драгана
03.03.2020 Вуковић др Ивана Миладинов др Драгана
04.03.2020 Вуковић др Ивана Миладинов др Драгана
05.03.2020 Вуковић др Ивана Миладинов др Драгана
06.03.2020 Вуковић др Ивана Миладинов др Драгана
09.03.2020 Миладинов др Драгана ГОДИСЊИ ОДМОР
10.03.2020 Миладинов др Драгана ГОДИСЊИ ОДМОР
11.03.2020 Миладинов др Драгана ГОДИСЊИ ОДМОР
12.03.2020 Миладинов др Драгана ГОДИСЊИ ОДМОР
13.03.2020 Миладинов др Драгана ГОДИСЊИ ОДМОР
16.03.2020 ГОДИСЊИ ОДМОР Миладинов др Драгана
17.03.2020 Вуковић др Ивана Миладинов др Драгана
18.03.2020 Вуковић др Ивана Миладинов др Драгана
19.03.2020 Вуковић др Ивана Миладинов др Драгана
20.03.2020 Вуковић др Ивана ГОДИСЊИ ОДМОР
23.03.2020 Миладинов др Драгана Вуковић др Ивана
24.03.2020 Миладинов др Драгана Вуковић др Ивана
25.03.2020 Миладинов др Драгана Вуковић др Ивана
26.03.2020 Миладинов др Драгана Вуковић др Ивана
27.03.2020 Миладинов др Драгана Вуковић др Ивана
30.03.2020 Вуковић др Ивана Миладинов др Драгана
31.03.2020 Вуковић др Ивана Миладинов др Драгана