Права и обавезе пацијената

Права пацијента
Заштитник пацијентових права
-доступност здравствене заштите
-обавештеност
-слободан избор
-приватност и поверљивост информација
-самоодлучивање и пристанак
-увид у медицинску документацију
-тајност података
-пристанак на медицински оглед
-приговор
-накнаду штете
-обавештавање јавности

Обавезе пацијента
Пацијент је дужан да при остваривању здравствене заштите у здравственој установи и приватној пракси:
-У Дом здравља долази прикладно одевен,
-Исључи и не користи мобилни телефон током боравка у просторијама Дома здравља,
-Активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља
-У потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању
-Придржава се упутстава и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника

Ако се пацијент не придржава обавеза из става 1. овог члана, надлежни здравствени радник може отказати пружање даље здравствене заштите пацијенту изузев хитне медицинске помоћи, о чему је дужан да обавести директора здравствене установе, као и да у медицинску документацију пацијента унесе разлоге за одбијање пружања здравствене заштите.

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Превенција

Превенција болести представља све активности које се спроводе како би се спречила појава болести, како би се рано открила хронична обољења и на време применила одговарајућа терапија.

Предност раног откривања болести
Када се болест уочи на време, понекада је довољно само да се промене штетне животне навике, да би се спречио њен даљи развој, могућност примене терапије је већа, шансе за оздрављење су веће.

Најчешће хроничне болести су:
• Обољења срца и крвних судова
• Повишен крвни притисак
• Хронична плућна обољења
• Рак плућа, рак дојке, рак грлића материце, рак простате, рак дебелог црева

Разлози за касно откривање ових болести су:
• У раном стадијуму симптоми не постоје, или се занемарују и приписују свакодневном напору, стресу, нервози
• Касни се са одласком код изабраног лекара
• Мањак времена и стрпљења за неопходне анализе и испитивања
• Недовољна обавештеност о болестима, о факторима ризика за најчешће хроничне болести
• Страх од дијагнозе и белог мантила

Најчешћи фактори ризика који угрожавају здравље су:
• пушење
• повишен крвни притисак
• висок ниво масноћа у крви
• шећерна болест
• гојазност
• физичка неактивност
• стрес
• прекомерни унос алкохола
• неправилне навике у исхрани

Систематски преглед
Код свог изабраног лекара опште медицине можете обавити систематски преглед. То подразумева: разговор са својим лекаром, општи клинички преглед, код жена палпаторни преглед дојки, лабораторијски преглед крвне слике, код мушкараца преглед простате, одређивање здравственопг стања и даље медицинско испитивање зависно од нађеног стања и фактора ризика. Систематски преглед се обавија код становника старости од 19-35год. једном у пет година, код старијих од 35год једном у две године.

Вакцинације
Обавезне вакцинације прописане законом.
Ако имате 30, 40, 50, 60 година, проверите код свог изабраног лекара да ли сте заштићени против тетануса.
Ако сте оболели од шећерне болести и примате инсулин, обавезна је вакцинација против Хепатитиса Б.
Ако имате неко хронично обољење или сте старији од 65 год, пожељно је да се сваке јесени вакцинишете против сезонског грипа.

О свему овоме брину изабрани лекари нашег Дома здравља. Чувајући Ваше здравље чувамо здравље породице и друштва. Изаберите свог лекара у нашем Дому здравља.

Бесплатни циљани прегледи: Превенција болести представља све активности које се спроводе како би се спречила појава болести

Све прегледе је могуће обавити доласком у наш Дом здравља, те апелујемо да на време проверите Ваше здравствено стање. Прегледи су потпуно бесплатни, а можете их заказати лично или телефоном код свог изабраног лекара. Бићете позвани на превентивни преглед лично, телефонски или позивницом.

Немојте се оглушити на наш позив, будите свесни значаја превентивних прегледа!

Циљани преглед на рано откривање рака дебелог црева

Рак дебелог црева је широко распрострањена болест са значајним обољевањем и смртношћу. Особе старије од 50 год. код свог изабраног лекара могу извршити преглед као и тестирање на неприметно крварење у столици и то једанпут годишње. Тест је савремен и не захтева припрему пацијента.

Циљани преглед на рано откривање рака дојке

При систематским прегледима код изабраног лекара опште медицине се обавија палпаторни преглед дојки за жене од 19-35 год. и то једанпут у пет година, а жене старије од 35 год. једанпут у две године. Даје се упутство за самопреглед дојки. Код изабраног лекара гинеколога се обавија превентивни гинеколошки преглед једанпут у три године. Он садржи разговор са лекаром, гинеколошки преглед, преглед дојки, лабораторијсе тестове, утврђивање здравственог стања и предузимање одговарајућих мера. Жене старије од 45 год. се једанпут у две године упућују на мамографски преглед. Циљани преглед на рано откривање рака дојки и процена ризика се обавија једанпут годишње.

Циљани преглед на рано откривање рака грлића материце

Код Вашег изабраног гинеколога можете обавити циљани преглед на рано откривање рака грлића материце. Преглед садржи разговор са лекаром, гинеколошки преглед, по потреби узимање биопсије. Преглед се обавија једанпут годишње код жена старијих од 25 год.

Циљани преглед на рано откривање дијабетеса типа 2

Скрининг за рано откривање дијабетеса типа 2 обухвата попуњавање упитника процене ризика за оболевање од дијабетеса типа 2 и мерење ШУК-а, те по потреби упућивање на консултативни преглед.

Циљани преглед на рано откривање кардиоваскуларног ризика

Скрининг за рано откривање кардиоваскуларног ризика подразумева преглед,очитавање ЕКГ-а и по потреби упућивање на консултативни преглед.

Циљани преглед на рано откривање депресије

Скрининг за депресију обухвата попуњавање упитника самопроцене за депресију и по потреби упућивање на консултативни преглед. Превентивни прегледи обухватају и имунизацију.

Када звати 194?

Увек када пацијент или његова околина сматра да у датом тренутку и на датом месту помоћ може стићи једино од службе хитне помоћи.
Како би лекар могао донети правилну и адекватну одлуку он мора располагати са информацијом о ком пацијенту се ради, где се тачно налази (кућа, стан, јавно место, град, ван града …) као и неке основне податке о болести или повређивању (околности и врсте повреде).
У паничном позиву понекада пацијент заборави да саопштити адресу и прекида везу пре него лекар успе да поставити питање о месту потенцијалне интервенције.
Да би се избегле овакве грешке најбоље је одмах на почетку разговора саопштити адресу где се пацијент налази.
После навођења адресе треба саопштити о коме се ради.
За идентификацију је сасвим довољно рећи име, презиме и годину рођења, а код непознате (бесвесне) особе на улици или другим јавним местима, пол и приближне године старости.
Година рођења пацијента је важан податак због идентификације као и због доношења адекватне одлуке о интервенцији.
У неким случајевима саопштена тегоба је природна за одређену животну доб док је за другу знак озбиљне болести.
Након ових података треба саопштити кратак опис тегоба, околности повређивања, односно информацију о стању тзв. виталних знакова код пацијента – свест, дисање и пулс.
Код непознатих лица на јавном месту минимум предуслова за утврђивање горе наведених чињеница је, да се приђе пацијенту.
Служба хитне помоћи је опремљена и регистрофоном који снима све позиве упућене овој служби.

Саветник за заштитну права пацијената

Саветник за заштиту права пацијената је Борис Ступар, ул. Трг Српских Добровољаца бр. 12 Кикинда, сваког радног дана у периоду од 09.00 до 13.00 часова.
Заштитник права осигураника за Дом здравља Кикинда је Габријела Богосављев, ул. Саве Текелије бр. 10, Кикинда, радним раном од 07.30 до 15.30 часова.
Праваграђана у области здравствене заштите, као и осигураних лица, уређена суЗаконом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању и већем бројуподзаконских аката, који су донети на основу и у складу са напред наведенимзаконима.
Пацијент,који је незадовољан пруженим здравственим услугама, као и начином и поступкомостваривања законом утврђених права у области здравствене заштите, можеподнети приговор:
Директору установе или
Заштитинику пацијентових права
Заштитникпацијентових права покреће поступак заштите права пацијената по приговорупацијента. Сваки пацијент може се обратити заштитнику пацијентових права уздравственој установи, уколико сматра да су му поступцима запослених ускраћенаили повређена права утврђена законом.
Пацијентподноси приговор у писменом облику, без посебно утврђене форме и не подлежеплаћању такси. Изузетно, слепа и друга хендикепирана особа, као и неписменалица, приговор могу поднети усмено, на записник, пред заштитником пацијентовихправа.
Заштитникпацијентових права по приговору поступа по хитном поступку и чува тајностличних информација и података о пацијентима до којих је дошао у току обављањасвојих послова.
Заштитиникпацијентових права даје свој одговор у виду: правног савета, мишљења илиобавештења о суштини и обиму конкретног пацијентовог права.
Пацијент,који је незадовољан одговором, може се обратити Министарству здравља Републике Србије.
Документи:
brosura-imate-pravo.pdf

Како да закажете преглед?

Да бисте заказали преглед или контролу код лекара потребно је да позовете свогизабраног лекара. Преглед је могуће заказати сваког дана од 07:00 до 19:00. уградским амбулантама.Заказивање у сеоским амбулантама врши се у току њиховоградног времена. Медицинска сестра која ради у тиму са вашим изабраним лекаромсаопштиће вам ваш заказани термин.
Акоиз било ког разлога дође до промене у радном времену лекара, медицинска сестракоја ради са њим у тиму ће вас позвати и саопштити вам први слободни термин.
Телефониамбуланти у којима раде ваши изабрани лекари:

ГРАД

1. Здравствена станица I – Адреса:Краља Петра I 106

  • I Рејон амбуланта тел. 422-767
  • IV Рејон амбуланта тел. 442-822
  • Зубна амбубланта /општа стомат./ тел. 422-346

2. Здравствена станица II – Адреса:Светосавска 53

  • II Рејон /амбуланта/ тел. 427-220
  • III Рејон /амбуланта/ тел. 436-241
  • II амбуланта тел. 316-203
  • III амбуланта тел. 423-912
  • Стоматологија и РТГ кабинет тел. 436-243

3. Служба за стоматолошку здр. заштитудеце – Адреса: Краља Петра I 79..тел. 422-267

4. Служба за здравствену заштиту деце и омладине

  • Одељење за здравствену заштиту предшколске деце. тел. 422-516 – Адреса: Краља Петра I 77
  • Одељење за здравствену заштиту школске деце. тел. 422-510 Адреса: Кралај Петра I 79

5. Служба за здравствену заштитузапослених – Адреса: Г. Драпшина – Чанад. 68 тел. 425-360 тел. 425-361

6. Здравствена Амбуланта IV Адреса: ГДрапсина – Чанад.68 тел. 425-360 тел. 425-361

7. Одељење за Кућно лечење и негу -Адреса: Саве Текелије 10 тел. 442-823

8. Здравствена Амбуланта III – АдресаСтерије Поповица ББ тел. 422-162

9. 

10. Служба за здравствену заштиту жена -Адреса: Ђуре Јакшића 110  преко телефонаболнице 316-015

11. Зубна амбуланта школа “ЖаркоЗрењанин” тел. 423-520

12. Зубна амбуланта школа “СветиСава” тел. 400-270

СЕЛА

1. Здравствена амбуланта Иђош – Адреса:Карађорђева 1 тел. 65-214

2. Здравствена амбуланта Нови Козарци -Адреса: Краља Петра I 117 тел. 356-002

3. Здравствена амбуланта Мокрин –Адреса: Светог Саве 75 тел. 316-212

4. Здравствена амбуланта Наково -Адреса: Славка Родица 58 тел. 454-308

5. Здравствена амбуланта Руско Село -Адреса: Братства Јединства 160 тел. 458-607

6. Здравствена амбуланта Башаид -Адреса: Војвођанска 57 тел. 316-214

7. Здравствена амбуланта Сајан -Адреса: Велика 94 тел. 66-005

8. Здравствена амбуланта Банатска Топола – Адреса: Николе Тесле 2 тел. 67-239

9. Здравствена амбуланта Банатско Велико Село – Адреса: Симе Шолаје 11 тел. 451-404