Како да закажете преглед?

Да бисте заказали преглед или контролу код лекара потребно је да позовете свогизабраног лекара. Преглед је могуће заказати сваког дана од 07:00 до 19:00. уградским амбулантама.Заказивање у сеоским амбулантама врши се у току њиховоградног времена. Медицинска сестра која ради у тиму са вашим изабраним лекаромсаопштиће вам ваш заказани термин.
Акоиз било ког разлога дође до промене у радном времену лекара, медицинска сестракоја ради са њим у тиму ће вас позвати и саопштити вам први слободни термин.
Телефониамбуланти у којима раде ваши изабрани лекари:

ГРАД

1. Здравствена станица I – Адреса:Краља Петра I 106

  • I Рејон амбуланта тел. 422-767
  • IV Рејон амбуланта тел. 442-822
  • Зубна амбубланта /општа стомат./ тел. 422-346

2. Здравствена станица II – Адреса:Светосавска 53

  • II Рејон /амбуланта/ тел. 427-220
  • III Рејон /амбуланта/ тел. 436-241
  • II амбуланта тел. 316-203
  • III амбуланта тел. 423-912
  • Стоматологија и РТГ кабинет тел. 436-243

3. Служба за стоматолошку здр. заштитудеце – Адреса: Краља Петра I 79..тел. 422-267

4. Служба за здравствену заштиту деце и омладине

  • Одељење за здравствену заштиту предшколске деце. тел. 422-516 – Адреса: Краља Петра I 77
  • Одељење за здравствену заштиту школске деце. тел. 422-510 Адреса: Кралај Петра I 79

5. Служба за здравствену заштитузапослених – Адреса: Г. Драпшина – Чанад. 68 тел. 425-360 тел. 425-361

6. Здравствена Амбуланта IV Адреса: ГДрапсина – Чанад.68 тел. 425-360 тел. 425-361

7. Одељење за Кућно лечење и негу -Адреса: Саве Текелије 10 тел. 442-823

8. Здравствена Амбуланта III – АдресаСтерије Поповица ББ тел. 422-162

9. 

10. Служба за здравствену заштиту жена -Адреса: Ђуре Јакшића 110  преко телефонаболнице 316-015

11. Зубна амбуланта школа “ЖаркоЗрењанин” тел. 423-520

12. Зубна амбуланта школа “СветиСава” тел. 400-270

СЕЛА

1. Здравствена амбуланта Иђош – Адреса:Карађорђева 1 тел. 65-214

2. Здравствена амбуланта Нови Козарци -Адреса: Краља Петра I 117 тел. 356-002

3. Здравствена амбуланта Мокрин –Адреса: Светог Саве 75 тел. 316-212

4. Здравствена амбуланта Наково -Адреса: Славка Родица 58 тел. 454-308

5. Здравствена амбуланта Руско Село -Адреса: Братства Јединства 160 тел. 458-607

6. Здравствена амбуланта Башаид -Адреса: Војвођанска 57 тел. 316-214

7. Здравствена амбуланта Сајан -Адреса: Велика 94 тел. 66-005

8. Здравствена амбуланта Банатска Топола – Адреса: Николе Тесле 2 тел. 67-239

9. Здравствена амбуланта Банатско Велико Село – Адреса: Симе Шолаје 11 тел. 451-404