Права и обавезе пацијената

Права пацијента
Заштитник пацијентових права
-доступност здравствене заштите
-обавештеност
-слободан избор
-приватност и поверљивост информација
-самоодлучивање и пристанак
-увид у медицинску документацију
-тајност података
-пристанак на медицински оглед
-приговор
-накнаду штете
-обавештавање јавности

Обавезе пацијента
Пацијент је дужан да при остваривању здравствене заштите у здравственој установи и приватној пракси:
-У Дом здравља долази прикладно одевен,
-Исључи и не користи мобилни телефон током боравка у просторијама Дома здравља,
-Активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља
-У потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању
-Придржава се упутстава и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника

Ако се пацијент не придржава обавеза из става 1. овог члана, надлежни здравствени радник може отказати пружање даље здравствене заштите пацијенту изузев хитне медицинске помоћи, о чему је дужан да обавести директора здравствене установе, као и да у медицинску документацију пацијента унесе разлоге за одбијање пружања здравствене заштите.

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА