Дневни распоред лекара амбуланте Мокрин за септембар 2019.

Датум Преподневна Смена Поподневна Смена
02.09.2019. Др Дијана Стефанов

 

Др Ивана Јанковић
03.09.2019. Др Дијана Стефанов

 

Др Ивана Јанковић
04.09.2019. Др Дијана Стефанов Др Ивана Јанковић

 

05.09.2019. Др Дијана Стефанов Др Ивана Јанковић

 

06.09.2019. Др Дијана Стефанов Др Ивана Јанковић

 

09.09.2019. Др Ивана Јанковић Др Дијанастефанов

 

10.09.2019. Др Ивана Јанковић Др Дијана Стефанов

 

11.09.2019. Др Ивана Јанковић Др Дијана Стефанов

 

12.09.2019. Др Ивана Јанковић Др Дијана Стефанов

 

13.09.2019. Др Ивана Јанковић Др Дијана Стефанов

 

16.09.2019. Др Ивана Јанковић Др Дијана Стефанов

 

17.09.2019. Др Ивана Јанковић Др Дијана Стефанов

 

18.09.2019. Др Ивана Јанковић Др Дијана Стефанов

 

19.09.2019. Др Ивана Јанковић Др Дијана Стефанов

 

20.09.2019. Др Ивана Јанковић

 

Др Дијана Стефанов

 

23.09.2019. Др Дијана Стефанов Др Ивана Јанковић

 

24.09.2019. Др Дијана Стефанов Др Ивана Јанковић

 

25.09.2019. Др Дијана Стефанов

 

Др Ивана Јанковић

 

26.09.2019. Др Дијана Стефанов

 

Др Ивана Јанковић

 

27.09.2019. Др Дијана Стефанов

 

Др Ивана Јанковић

 

30.09.2019. Др Ивана Јанковић Др Дијана Стефанов