Дневни распоред лекара амбуланте Мокрин за април 2019.

Напомена: Др Јелена Милутиновиц на годисњем одмору од 15.04.2019.до 08.05.2019.

Датум Преподневна Смена

   

Поподневна Смена

  

01.04.2019. Др Ивана Јанковиц

Др Милена Иваниц

Др Јелена Милутиновиц
02.04.2019 Др Ивана Јанковиц

Др Милена Иваниц

Др Јелена Милутиновиц
03.04.2019. Др Ивана Јанковиц

Др Милена Иваниц

Др Јелена Милутиновиц
04.04.2019. Др Ивана Јанковиц

Др Милена Иваниц

Др Јелена Милутиновиц
05.04.2019. Др Ивана Јанковиц

Др Милена Иваниц

Др Јелена Милутиновиц
08.04.2019. Др Ивана Јанковиц

Др Јелена Милутиновиц

Др Милена Иваниц
09.04.2019. Др Ивана Јанковиц

Др Јелена Милутиновиц

Др Милена Иваниц
10.04.2019. Др Ивана Јанковиц

Др Јелена Милутиновиц

Др Милена Иваниц
11.04.2019. Др Ивана Јанковиц

Др Јелена Милутиновиц

Др Милена Иваниц
12.04.2019. Др Ивана Јанковиц

Др Јелена Милутиновиц

Др Милена Иваниц
15.04.2019. Др Милена Иваниц Др Ивана Јанковиц
16.04.2019. Др Милена Иваниц Др Ивана Јанковиц
17.04.2019. Др Милена Иваниц Др Ивана Јанковиц
18.04.2019. Др Милена Иваниц Др Ивана Јанковиц
19.04.2019. Др Милена Иваниц Др Ивана Јанковиц
22.04.2019. Др Ивана Јанковиц Др Милена Иваниц
23.04.2019. Др Ивана Јанковиц Др Милена Иваниц
24.04.2019. Др Ивана Јанковиц Др Милена Иваниц
25.04.2019. Др Ивана Јанковиц Др Милена Иваниц
26.04.2019. Др Ивана Јанковиц Др Милена Иваниц
29.04.2019. Др Милена Иваниц Др Ивана Јанковиц
30.04.2019. Др Милена Иваниц Др Ивана Јанковиц