Распоред рада лекара у школском диспанзеру – куратива за децембар 2019

ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
1 Др Стојаковић
2 Др Раденковић Др Борисов
3 Др Стојаковић Др Борисов
4 Др Раденковић Др Стојаковић
5 Др Борисов Др Стојаковић
6 Др Раденковић Др Борисов
7 Др Раденковић
8 Др Раденковић
9 Др Стојаковић ДР Крстић   Др Раденковић
10 Др Борисов ДР Крстић др Стојаковић
11 Др Стојаковић ДР Крстић  Др Раденковић
12 Др Борисов др Стојаковић Др Раденковић
13 Др Борисов др Стојаковић ДР Крстић  Др Раденковић
14 Др Борисов
15 Др Борисов
16 ДР Крстић  Др Раденковић Др Борисов др Стојаковић
17 ДР Крстић   Др Раденковић Др Борисов др Стојаковић
18 Др Борисов ДР Крстић др Стојаковић
19 Др Стојаковић Др Стојаковић
20 ДР Крстић Др Борисов др Стојаковић
21 ДР Крстић
22 ДР Крстић
23 Др Борисов др Стојаковић ДР Крстић     Др Раденковић
24 Др Борисов др Стојаковић ДР Крстић    Др Раденковић
25 Др Борисов др Стојаковић ДР Крстић   Др Раденковић
26 Др Борисов др Стојаковић Др Раденковић
27 Др Борисов др Стојаковић ДР Крстић   Др Раденковић
28 Др Стојаковић
29 Др Стојаковић
30 ДР Крстић  Др Раденковић Др Борисов др Стојаковић
31 ДР Крстић  Др Раденковић Др Борисов др Стојаковић