Распоред рада лекара I-IV амбуланте за март 2020.

 

Датум Преподневна Смена Поподневна Смена
02.03.2020 Родић Др. Гордана

Француски Др Наташа

Красин Др Зоран

Петровић Др Немања

03.03.2020 Родић Др. Гордана

Франуцуски Др Наташа

Красин Др Зоран

Петровић Др Немања

04.03.2020 Родић Др. Гордана

Француски Др Наташа

Красин Др Зоран

Петровић Др Немања

05.03.2020 Родић Др. Гордана

Француски Др Наташа

Красин Др Зоран

Петровић Др Немања

06.03.2020 Родић Др. Гордана

Француски Др Наташа

Красин Др Зоран

Петровић Др Немања

09.03.2020 Родић Др. Гордана

Красин Др Зоран

Француски Др Наташа

Петповић Др Немања

10.03.2020 Родић Др. Гордана

Красин Др Зоран

Француски Др Наташа

Петровић Др Немања

11.03.2020 Родић Др. Гордана

Красин Др Зоран

Француски Др Наташа

Петровић Др Немања

12.03.2020 Родић Др. Гордана

Красин Др Зоран

Француски Др Наташа

Петровић Др Немања

13.03.2020 Родић Др. Гордана

Красин Др Зоран

Француски Др Наташа

Петровић Др Немања

16.03.2020 Родић Др. Гордана

Француски Др Наташа Го

Красин Др Зоран

Петровић Др Немања

17.03.2020 Родић Др. Гордана

Француски Др Наташа Го

Красин Др Зоран

Петровић Др Немања

18.03.2020 Родић Др. Гордана

Француски Др Наташа Го

Красин Др Зоран

Петровић Др Немања

19.03.2020 Родић Др. Гордана

Француски Др Наташа Го

Красин Др Зоран

Петровић Др Немања

20.03.2020 Родић Др. Гордана

Француски Др Наташа Го

Красин Др Зоран

Петровић Др Немања

23.3.2020. Родић Др. Гордана

Красин Др Зоран

Француски Др Наташа Го

Петровић Немања

24.03.2020. Родић Др. Гордана

Красин Др Зоран

Француски Др Наташа Го

Петровић Др Немања

25.3.2020. Родић Др. Гордана

Красин Др Зоран

Француски Др Наташа  Го

Петровић Др Немања

26.3.2020. Родић Др. Гордана

Красин Др Зоран

Француски Др Наташа  Го

Петровић Др Немања

27.3.2020. Родић Др. Гордана

Красин Др Зоран

Француски Др Наташа Го

Петровић Др Немања

30.3.2020. Родић Др. Гордана

Француски Др Наташа

Красин Др Зоран

Петровић Др  Немања

31.3.2020. Родић Др. Гордана

Француски Др Наташа

Красини Др Зоран

Петровић Др  Немања