Распоред рада лекара у дечијем и школском диспанзеру септембар 2019

датум Преподневна смена
Септембар 2019 Дечији диспанзер Школски диспанзер
превентива куратива превентива куратива
1 Др Абу Хаија Ана Др Борисов Роберт
2 Др Ковљенић Споменка Др Абу Хаија Ана

Др Грујић Драгана-К

Др Борисов Роберт
3 Др Томин Весна Др Грујић Драгана-М Др Борисов Роберт
4 Др Абу Хаија Ана-М                Др Грујић Драгана-К Др Ковљенић Споменка    Др Томин Весна р Крстић Александра
5 Др     Абу Хаија Ана Др Ковљенић Споменка     Др Грујић Драгана-М Др Борисов Роберт
6 Др Ковљенић Споменка    Др Томин Весна           Др Грујић Драгана-К Др Борисов Роберт
7 Др Томин Весна Др Борисов Роберт
8 Др Томин Весна Др Борисов Роберт
9 Др Ковљенић Споменка Др Абу Хаија Ана              Др Грујић Драгана-К Др Крстић Александра    Др Раденковић Наталија
10 Др Томин Весна Др Грујић Драгана-М Др Крстић Александр а Раденковић Наталија
11 Др Грујић Драгана-К Др Ковљенић Споменка Др Крстић Александра    Др Раденковић Наталија
12 Абу Хаија Ана               Др Томин Весна Др Грујић Драгана-М Др Раденковић Наталија
13 Др Абу Хаија Ана              Др Грујић Драгана-К Др Крстић Александра    Др Раденковић Наталија
14 Др Абу Хаија Ана Др Крстић Александра
15 Др Абу Хаија Ана Др Крстић Александра
16 Др Грујић Драгана-К       Др Крстић Александра Др Борисов Роберт           Др Крстић Александра
17 Др Томин Весна Др Грујић Драгана-М        Др Крстић Александра Др Борисов Роберт
18 Др Грујић Драгана Др Томин Весна Др Борисов Роберт
19 Др Томин Весна Др Борисов    Роберт
20 Др Томин Весна           Др Грујић Драгана-К Др Борисов Роберт
21 Др Грујић Драгана Др Раденковић Наталија
22 Др Грујић Драгана Др Раденковић Наталија
23 Др Грујић ДраганА-К       Др Крстић Александра ДДр Раденковић Наталија
24 Др Томин Весна Др Грујић Драгана-М       Др Крстић Александра ДДр Раденковић Наталија
25 Др Ковљенић Споменка-М     Др Грујић Драгана-К Др Томин Весна Др Крстић Александра
26 Др Ковљенић Споменка    Др Томин Весна           Др Грујић Драгана-М Др Крстић Александра
27 Др Томин Весна           Др Грујић Драгана-К- Др Крстић Александра
28 Др Ковљенић Споменка Др Крстић Александра
29 Др Ковљенић Споменка Др Крстић Александра
30 Др Ковљенић Споменка Др Абу Хаија Ана              Др Грујић Драгана-К Др Борисов Роберт           Др Раденковић Наталија

 

Поподневна смена
Дечији диспанзер Школски диспанзер
превентива куратива превентива куратива
Др Абу Хаија Ана Др Борисов Роберт
Др Томин Весна Др Крстић Александра

Др Раденковић Наталија

Др Абу Хаија Ана Др Крстић Александра     Др Раденковић Наталија
Др Абу Хаија Ана Др Борисов Роберт             Др Раденковић Наталија
Др Томин Весна уз Др Абу Хаија Ана Др Крстић Александра     Др Раденковић Наталија
Др Абу Хаија Ана Др Крстић Александра     Др Раденковић Наталија
Др Томин Весна Др Борисов Роберт
Др Томин Весна Др Борисов Роберт
Др Томин Весна Др Борисов Роберт
Др Ковљенић Споменка Др Борисов Роберт
Др Томин Весна Др Борисов Роберт
Др Крстић Александра УЗ Др Томин Весна Др Борисов Роберт
Др Томин Весна Др Борисов Роберт
Др Абу Хаија Ана Др Крстић Александра
Др Абу Хаија Ана Др Крстић Александра
Др Томин Весна Др Раденковић Наталија
Др Грујић Драгана Др Раденковић Наталија
р Крстић Александра      Др Раденковић Наталија
Др Грујић Драгана УЗ- р Крстић Александра Др  Раденковић Наталија
р Крстић Александра      Др Раденковић Наталија
Др Грујић Драгана Др Раденковић Наталија
Др Грујић Драгана Др Раденковић Наталија
Др Томин Весна Др Борисов Роберт
Др Томин Весна Др Борисов Роберт
Др Ковљенић Споменка Др Борисов Роберт             Др Раденковић Наталија
Др Грујић Драгана УЗ Др Томин Весна Др Борисов Роберт             Др Раденковић Наталија
Др Ковљенић Споменка Др Борисов Роберт             Др Раденковић Наталија
Др Ковљенић Споменка Др Крстић Александра
Др Ковљенић Споменка Др Крстић Александра
Др Абу Хаија Ана Др Крстић Александра