Дневни распоред рада лекара треће здравствене станице за фебруар 2019.

 

Датум Пре подне После подне
11.2.2019. Др Златија С.Мартинов Др Нада Арсенов
Замена За Др Јелену Г.Сандић Др Мирјана Милошевић
12.2.2019. Др Златија С. Мартинов Др Нада  Арсенов
Замена За  Др Јелену Г.Сандић Др Мирјана Милошевић
13.2.2019. Др Златија С. Мартинов Др Нада Арсенов
Замена За Др Јелену Г. Сандић Др Мирјана Милошевић
14.2.2019 Др Златија С. Мартинов Др Нада Арсенов
Замена За Др Јелену Г. Сандић Др Мирјана Милошевић
18.2.2019. Др Нада Арсенов Др Златија С. Мартинов
Др Мирјана Милошевић Замена За Др Јелену Г.Сандић
19.2.2019. Др Нада Арсенов Др Златија С. Мартинов
Др Мирјана Милошевић Замена За Др Јелену Г. Сандић
20.2.2019. Др Нада Арсенов Др Златија С. Мартинов
Др Мирјана Милошевић Замена За Др Јелену Г. Сандић
21.2.2019. Др Нада Арсенов Др Златија С.Мартинов
Др Мирјана Милошевић Замена За Др Јелену Г. Сандић
22.2.2019. Др Нада Арснов Др Златија С.Мартинов
Др Мирјана Милошевић Замена За Др Јелену Г. Сандић
25.2.2019. Др Златија С. Мартинов Др Нада Арсенов
Замена За Др Јелену Г.Сандић Др Мирјана Милошевић
26.2.2019. Др Златија С. Мартинов Др Нада Арсенов
Замена За Др Јелену Г. Сандић Др Мирјана Милошевић
27.2.2019. Др Златија С. Мартинов Др Нада Арсенов
Замена За Др Јелену Г.Сандић Др Мирјана Милошевић
28.2.2019 Др Златија С.Мартинов Др Нада Арсенов
Замена За Др Јелену Г.Сандић Др Мирјана Милошевић