Распоред рада лекара у школском диспанзеру

датум прва смена куратива друга смена куратива прва смена превентива
01.04.2024. dr Oliver Stojakovic dr Robert Borisov drJelena Francuski
02.04.2024. dr Oliver Stojakovic dr Robert Borisov drJelena Francuski
03.04.2024. dr Oliver Stojakovic dr Robert Borisov drJelena Francuski
04.04.2024. dr Oliver Stojakovic dr Robert Borisov drJelena Francuski
05.04.2024. dr Oliver Stojakovic dr Robert Borisov
06.04.2024. dr Robert Borisov
07.04.2024. dr Robert Borisov
08.04.2024. dr Robert Borisov drJelena Francuski dr Oliver Stojakovic
09.04.2024. dr Robert Borisov drJelena Francuski dr Oliver Stojakovic
10.04.2024. drJelena Francuski dr Oliver Stojakovic dr Robert Borisov
11.04.2024. dr Robert Borisov drJelena Francuski dr Oliver Stojakovic
12.04.2024. dr Robert Borisov drJelena Francuski dr Oliver Stojakovic
13.04.2024. dr Oliver Stojakovic
14.04.2024. dr Oliver Stojakovic
15.04.2024. dr Oliver Stojakovic dr Robert Borisov drJelena Francuski
16.04.2024. dr Oliver Stojakovic dr Robert Borisov drJelena Francuski
17.04.2024. dr Robert Borisov drJelena Francuski dr Oliver Stojakovic
18.04.2024. dr Oliver Stojakovic dr Robert Borisov drJelena Francuski
19.04.2024. dr Oliver Stojakovic dr Robert Borisov drJelena Francuski
20.04.2024. drJelena Francuski
21.04.2024. drJelena Francuski
22.04.2024. dr Robert Borisov drJelena Francuski dr Oliver Stojakovic
23.04.2024. dr Robert Borisov drJelena Francuski dr Oliver Stojakovic
24.04.2024. dr Robert Borisov dr Oliver Stojakovic drJelena Francuski
25.04.2024. dr Robert Borisov drJelena Francuski dr Oliver Stojakovic
26.04.2024. dr Robert Borisov drJelena Francuski dr Oliver Stojakovic
27.04.2024. dr Oliver Stojakovic
28.04.2024. dr Oliver Stojakovic
29.04.2024. dr Oliver Stojakovic drJelena Francuski
30.04.2024 dr Oliver Stojakovic drJelena Francuski