Распоред рада лекара у диспанзеру за здравствену заштиту жена

датум прва смена друга смена
01.04.2024. / Суботин др Дивна
02.04.2024. / Суботин др Дивна
03.04.2024. / Суботин др Дивна
04.04.2024. / Суботин др Дивна
05.04.2024. / Суботин др Дивна
06.04.2024. / /
07.04.2024. / /
08.04.2024. Суботин др Дивна Миладинов др Драгана
09.04.2024. Суботин др Дивна Миладинов др Драгана
10.04.2024. Суботин др Дивна Миладинов др Драгана
11.04.2024. Суботин др Дивна Миладинов др Драгана
12.04.2024. Суботин др Дивна Миладинов др Драгана
13.04.2024. / /
14.04.2024. / /
15.04.2024. Миладинов др Драгана Суботин др Дивна
16.04.2024. Миладинов др Драгана Суботин др Дивна
17.04.2024. Миладинов др Драгана Суботин др Дивна
18.04.2024. Миладинов др Драгана Суботин др Дивна
19.04.2024. Миладинов др Драгана Суботин др Дивна
20.04.2024. / /
21.04.2024. / /
22.04.2024. Суботин др Дивна Миладинов др Драгана
23.04.2024. Суботин др Дивна Миладинов др Драгана
24.04.2024. Суботин др Дивна Миладинов др Драгана
25.04.2024. Суботин др Дивна Миладинов др Драгана
26.04.2024. Суботин др Дивна Миладинов др Драгана
27.04.2024. / /
28.04.2024. / /
29.04.2024. Миладинов др Драгана /
30.04.2024. Миладинов др Драгана /