Распоред рада лекара у дечијем диспанзеру

датум прва смена -куратива друга смена -куратива превентива прва смена
01.04.2024. dr Dragana Grujić dr Gorana Gajski dr Spomenka Kovljenić
02.04.2024. dr Dragana Grujić dr Spomenka Kovljenic dr Gorana Gajski
03.04.2024. dr Spomenka kovljenic dr Spomenka Kovljenic dr Dragana Grujić
04.04.2024. dr Spomenka Kovljenić dr Dragana Grujić dr Gorana Gajski
05.04.2024. dr Dragana Grujić dr Spomenka Kovljenić dr Gorana Gajski
06.04.2024. dr Gorana Gajski
07.04.2024. dr Dragana Grujić
08.04.2024. dr Gorana Gajski dr Ana Abu Haijadr Dragana Grujić dr Spomenka Kovljenić
09.04.2024. dr Spomenka Kovljenić dr Ana Abu Haijadr Dragana Grujić dr Gorana Gajski
10.04.2024. dr Gorana Gajski dr Spomenka Kovljenićdr Ana Abu Haija dr Dragana Grujić
11.04.2024. dr Spomenka Kovljenić dr Dragana Grujić dr Ana Abu Haija
12.04.2024. dr Spomenka Kovljenić dr Ana Abu Haija dr Dragana Grujić
13.04.2024. dr Spomenka Kovljeni’c
14.04.2024. dr Spomenka Kovljenic
15.04.2024. dr Dragana Grujić dr Ana Abu Haija dr Spomenka Kovljenić
16.04.2024. dr Dragana Grujić dr Spomenka Kovljenić dr Ana Abu Haija
17.04.2024. dr Ana Abu Haija dr Spomenka Kovljenić dr Dragana Grujić
18.04.2024. dr Spomenka Kovljenić dr Dragana Grujić dr Ana Abu Haija
19.04.2024. dr Ana Abu Haija dr Spomenka Kovljenić dr Dragana Grujić
20.04.2024. dr Dragana Grujić
21.04.2024. dr Dragana Grujić
22.04.2024. dr Dragana Grujić dr Ana Abu Haija dr Spomenka Kovljenić
23.04.2024. dr Dragana Grujić dr Dragana Grujić dr Ana Abu Haija
24.04.2024. dr Ana Abu Haija dr Ana Abu Haija dr Dragana Grujić
25.04.2024. dr Dragana Grujić dr Dragana Grujić dr Ana Abu Haija
26.04.2024. dr Dragana Grujić dr Ana Abu Haija
27.04.2024. dr Ana Abu Haija
28.04.2024. dr Ana Abu Haija
29.04.2024. dr Ana Abu Haija dr Dragana Grujić dr Spomenka Kovljenić
30.04.2024 dr Dragana Grujić dr Dragana Grujić dr Ana Abu Haija