Распоред рада лекара у дечијем диспанзеру

датумпрва сменадруга сменапревентива прва смена
01.02.2024.Др Ковљенић СпоменкаДр Грујић ДраганаДр Гајски ГоранаДр Абу Хаија Ана
02.02.2024.Др Ковљенић СпоменкаДр Абу Хаија АнаДр Гајски ГоранаДр Грујић Драгана
03.02.2024.Др Гајски Горана
04.02.2024.Др Гајки Горана
05.02.2024.Др Грујић ДраганаДр Абу Хаија АнаДр Гајски ГоранаДр Ковљенић Споменка
06.02.2024.Др Грујић ДраганаДр Ковљенић СпоменкаДр Абу Хаија АнаДр Горана Гајски
07.02.2024.Др Абу Хаија АнаДр Ковљенић СпменкаДр Гајски ГоранаДр Драгана Грујић
08.02.2024.Др Ковљенић СпменкаДр Грујић ДраганаДр Гајски ГоранаДр Абу Хаија Ана
09.02.2024.Др Абу Хаија АнаДр Ковљенић СпоменкаДр Грујић ДраганаДр Гајски Горана
10.02.2024.Др Грујић Драгана
11.02.2024.Др Грујић Драгана
12.02.2024.Др Гајски ГоранаДр Абу Хаија АнаДр Грујић ДраганаДр Ковљенић Споменка
13.02.2024.Др Ковљенић СпоменкаДр Абу Хаија АнаДр Грујић ДраганаДр Гајски Горана
14.02.2024.Др Ковљенић СпоменкаДр Абу Хаија АнаДр Гајски ГоранаДр Грујић Драгана
15.02.2024.Др Ковљенић Споменка
16.02.2024.Др Ковљенић Споменка
17.02.2024.Др Ковљенић Споменка
18.02.2024.Др Ковљенић Споменка
19.02.2024.Др Абу Хаија Анадр Грујић Драганадр Горана ГајскиДр Ковљенић Споменка
20.02.2024.Др Абу Хаија АнаДр Ковљенић СпоменкаДр Грујић ДраганаДр Гајски Горана
21.02.2024.Др Абу Хаија АнаДр Ковљенић СпоменкаДр Гајски ГоранаДр Грујић Драгана
22.02.2024.Др Ковљенић СпоменкаДр Грујић ДраганаДр Гајски ГоранаДр Абу Хаија Ана
23.02.2024.Др Абу Хаија АнаДр Ковљенић СпоменкаДр Грујић ДраганаДр Гајски Горана
24.02.2024.Др Абу Хаија АнаДр Гајски Горана
25.02.2024.Др Абу Хаија Ана
26.02.2024.Др Гајски ГоранаДр Абу Хаија АнаДр Грујић ДраганаДр Ковљенић Споменка
27.02.2024.Др Грујић ДраганаДр Абу Хаија АнаДр Ковљенић СпоменкаДр Гајски Горана
28.02.2024.Др Гајски ГоранаДр Абу Хаија АнаДр Ковљенић СпоменкаДр Грујић Драгана
29.02.2024.Др Ковљенић СпоменкаДр Гајски ГоранаДр Грујић ДраганаДр Абу Хаија Ана